حلقه هنرمندانه‌زیستن را دستاوردهای دانش‌بنیان كامل می‌كند

تهران- ایرنا- معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در پیامی به دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های100 ثانیه‌ای بر به‌كارگیری فناوری‌های نو و دستاوردهای دانش‌بنیان در حوزه هنر تاكید كرد و گفت: حلقه هنرمندانه‌زیستن را دستاوردهای دانش‌بنیان كامل می‌كند.

به گزارش گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «سورنا ستاری» روز شنبه در پیامی به دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای كه با هدف توسعه اخلاق‌مداری در سینما و حمایت از كالای دانش بنیان ایرانی برگزار شد، اعلام كرد: «هر ثانیه سالی‌ست در دست صانع و سازنده‌ی مصنوعات. هنرمند؛ رافع نیازها و فاتح فرازهاست و در زمانه‌ شتاب بی حساب، قدر هر دم می داند و پیوسته و بی پایان، خلق می كند و می سازد.
هنرمندانه زیستن در این روزگار هزارتو، تنها به ذوق و رویا، محتوم نمی شود؛ آنچه این حلقه شگفت و ژرف را كامل می كند، فناوری های فایده مند و دستاوردهای دانش بنیان است. هنر سینما، با فن و شگرد نوین، راه می سازد و بر سرزمین های تازه دست می یازد. چنین است كه سرنوشت مردمان یك دیار، سوی سعادت، سوق می یابد.
امیدوارم جشنواره بین المللی فیلم 100، بر همین مدار سرعت و شجاعت و جسارت، راه های روشن فردا را سامان دهد و سربلندمان سازد».
جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه یكی از محافل نوین سینمایی است كه نقش مهمی در ترویج و توسعه آثار و نیز كشف استعدادهای تازه دارد. در بخشی از این جشنواره كه «سینمای اخلاق» نام دارد، سعی شده تا با توجه به شعار دائمی جشنواره از هنرمندانی كه نقش بسزایی در ارتقای سینمای ایران با مضامین اخلاقی و انسانی داشته‌اند تجلیل شود تا هر سال این روند ادامه پیدا كند. دوازدهمین دوره این جشنواره هشتم تا دهم اسفندماه امسال برگزار شد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با ایجاد بخش ویژه حمایت از كالای دانش بنیان ایرانی در دوازدهمین جشنواره فیلم 100، از آثار ارسال شده به این جشنواره در حوزه های مختلف معرفی كسب و كارهای نوین و استارتاپ ها، تولید ثروت از علم و فناوری، معرفی اقتصاد دانش بنیان، حمایت از تولید كالا و خدمات دانش بنیانی ایرانی، فرهنگ تولید محصولات با كیفیت ایرانی، تاثیرات مخرب خرید كالاهای خارجی و واردات بی رویه و غیر قانونی حمایت كرد.
علمی *** 9340** 1055