100ميلياد تومان از بدهي دانشگاه علوم پزشكي گيلان كاهش يافت

رشت - ايرنا- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان از كاهش 100 ميليارد توماني بدهي اين دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، شاهرخ يوسف زاده چابك روز شنبه در نشست هم انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در رشت اظهار داشت: بدهي هاي دانشگاه علوم پزشكي استان در مدت سه سال از 120 ميليارد تومان به 20 ميليارد تومان رسيده است.
وي در ادامه ، توسعه فناوري هاي سلامت را يكي از مهمترين راهبرد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در استان گيلان عنوان و خاطرنشان كرد: برنامه هاي ما در حوزه فناوري با نقشه و برنامه مشخص دنبال مي شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان تصريح كرد: هدف ما ارتقاء سلامت است و در اين بخش همانطوري كه نقشه استراتژيك و چشم انداز دانشگاه در نظر گرفته شده، نوسازي و بهسازي فضاي فيزيكي را خواهيم داشت.
وي، افزايش واحدهاي فناور و مراكز رشد در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان را نشان از عزم جدي دانشگاه در حوزه فناوري هاي سلامت عنوان و اضافه كرد: دانشگاه علوم پزشكي گيلان بر اساس برنامه راهبردي در افق 10 ساله، پيشرو بودن در اين زمينه را هدف قرار داده است.
يوسف زاده چابك با اشاره به فرمايشات رهبري و تاكيد مجدد ايشان درباره موضوع علم و دانش به ويژه فناوري خاطر نشان كرد: اين فرمايشات و تاكيدات در واقع حركت، سياستگذاري و سرمايه گذاري در اين مسير را نشان مي دهد كه بايستي به آن اهتمام شود.
وي بيان داشت: در دولت نيز، معاونت علمي رئيس جمهوري فعاليت گسترده خود را در 12 كارگروه آغاز كرده، حوزه هاي مختلف نيز فعاليت شان را شروع كرده اند كه هر كدام ثمرات خوبي داشته اند، البته هنوز هم جا براي كاركردن، بسيار است.
دبير هم انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان نيز در اين نشست با اشاره به برنامه راهبردي اين دانشگاه بيان داشت: در برنامه راهبردي دانشگاه، به مباحث مربوط به فناوري هاي سلامت، فرصت ها و تهديدها و ساير مباحث كه مي تواند به دانشگاه نسل سوم و چهارم كمك كند، پرداخته شده است.
فردين مهرابيان با اشاره به حضور اساتيد و نخبگان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در اين نشست اظهار داشت: در اين نشست هم انديشي از ايده ها و ديدگاه هاي اساتيد درباره توسعه فناوري هاي سلامت، فرصت ها و تهديدها بهره گرفته مي شود.
وي اظهار داشت: مطمئنا ايده ها، نظرها و ديدگاه هاي اساتيد و نخبگان شركت كننده در اين نشست هم انديشي مي تواند در زمينه ارتقاء جايگاه كمي و كيفي پژوهش در دانشگاه موثر باشد.
نشست هم انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان امروز (شنبه) با موضوع، توسعه فناوري هاي سلامت، فرصت ها و تهديدها در رشت برگزار شد.
7286 /6030