استادان دانشگاه خودرو دريافت مي كنند

تهران - ايرنا - براساس تفاهم نامه ستاد امور رفاهي اعضاي هيأت علمي وزارت علوم و يكي از شركت هاي ارائه دهنده خودرو، اعضاي هيأت علمي مي توانند خودرو دريافت كنند.

به گزارش روز شنبه ايرنا از وزارت علوم، طبق اين تفاهم نامه، تعداد 43 دستگاه خودروي Tiggo و Arrizo زير قيمت كارخانه به صورت نقد و اقساط و تحويل 15 روزه به اعضاي هيات علمي اختصاص يافت. در روزهاي آينده تعداد ديگري خودرو به اعضاي هيأت علمي ارائه مي شود.
اين ستاد در سال جاري، با تفاهم نامه ديگري تسهيلات خريد مسكن با نرخ سود 18 درصد و اقساط 60 ماهه در اختيار اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها قرار داد.
همچنين امكان استفاده از هتل هاي مورد تاييد وزارت علوم از ديگر تسهيلات اين وزارتخانه براي اعضاي هيأت علمي است.
**9492**