مهم ترین راه مبارزه با فساد استفاده از آدم های خدا ترس درنهادهای نظارتی است

بندرعباس – ایرنا – نماینده ولی فقیه درهرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به بیانیه رهبری انقلاب گفت: ازمهم ترین راه های مبارزه واقعی با فساد استفاده از افراد خدا ترس درنهادها ودستگاه های نظارتی و بارزسی است.

به گزارش ایرنا، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی درخطبه های نمازجمعه این هفته شهر بندرعباس اظهاركرد: بودند و هستند بازرسانی كه برای بازرسی اعزام می شدند اما با گرفتن یك هدیه چرب و چاق و بدون هرگونه بازرسی جدی برمی گشتند.
نماینده ولی فقیه درهرمزگان با تاكید براین مطلب كه مردم بازرس ' میگویی و پسته ای ' نمی خواهند ابراز داشت: كسانی را بفرستید كه تن به تُن (تن ماهی) ندهند و همینكه چشمشان به زن افتاد نلرزند.
خطیب جمعه بندرعباس تصریح كرد: افراد پاكدامن، چشم پاك و دریك كلمه با تقوی و پاك را بفرستید تا بتواند با ، تبعیض، ناپاكی و ظلم مبارزه كند و تسلیم مال دنیا نشود.
آیت الله نعیم آبادی درادامه عدالت و فساد را لازم و ملزوم یكدیگر دانست و گفت: اگر عدالت باشد فساد نیست و اگر فساد باشد عدالت نیست.
وی ازفساد اقتصادی، اخلاقی، سیاسی به عنوان انواع فسادها نام برد و با بیان اینكه فساد تنها فساد مالی نیست تصریح كرد: اما اگر این سه فساد كه توده و غده چركینی محسوب می شوند كشورها و نظام ها را دربر بگیرد نتیجه آن حادث شدن زلزله ای ویرانگر است كه دامن همه را می گیرد.
امام جمعه بندرعباس تصریح كرد: این برای نظام جمهوری اسلامی كه نیازمند مشروعیتی فراتر و بسیارجدی تر و بنیانی تر از دیگر نظام ها است می تواند شكننده تر باشد.
آیت الله نعیم آبادی تصریح كرد: وسوسه مال، مقام و ریاست آن چنان فریبنده است كه بعضی ها حاضرند با بردن آبروی دیگران و اینكه تنها كاندیدای آنان به مجلس برود دست به هركاری از جمله تهمت زدن، كباب دادن، دروغ وپرداخت پول بزنند.
وی درادامه خاطرنشان ساخت: وسوله مال، مقام و ریاست حتی در علوی ترین حكومت یعنی زمان حضرت علی(ع) وجود داشت طوریكه در تاریخ آمده یكی از استاندارانش همه پولها را برداشت و گریخت و همچنین سرداران لشكر امام حسن مجتبی(ع) نیز با دریافت رشوه فرزند پیامبر اسلام را رها كرده و به دشمنان او پیوست.
وی اضافه كرد: پس خطر بروز این تهدید درجمهوری اسلامی كه روزی مدیران و مسوولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده زیستی می دادند هرگز بعید نبوده و نیست.
امام جمعه بندرعباس از بیانیه رهبری انقلاب به عنوان بیانیه ای كارساز و تحول آفرین نام برد و گفت: هر هفته با خواندن بخشی از آن در خطبه های نماز جمعه، پیرامون آن بیشتر با نمازگزاران سخن می گوید.
آیت الله نعیم آبادی با اشاره به درپیش بودن عید نوروز و گرفتاری نیازمندان و اینكه تا آدم گرفتارنشود معنای آنرا نمی داند از افراد جامعه خواست به اندازه ای كه توان دارند دیگران را در شادی خود شریك كنند.
وی همچنین از توجه به محیط زیست، فضای سبز و درخت كاری به عنوان بخشی از دستورات و تاكیدات دین اسلام نام برد و از مردم خواست با كاشتن یك درخت ضمن بردن ثواب فضا را نیز شاد و با نشاط كنند.
نماز سیاسی و عبادی جمعه این هفته شهربندرعباس درحالی برگزار شد كه باران این نعمت الهی، فضای این شهر ازجمله ساحل، معابر، خیابانها و حتی جنگل های حاشیه آن را دربرگرفته بود.
به شكرانه این نعمت و هوای لطیف بهاری این روزهای بندرعباس، نمازگزاران این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه نیزپرتعداد تراز هفته های گذشته بودند.
6149 /6048