توسعه گذرگاه هاي مرزي اقليم كردستان عراق با ايران بررسي شد

بغداد - ايرنا - توسعه گذرگاه هاي مرزي اقليم كردستان عراق با جمهوري اسلامي ايران در ديدار سركنسول ايران با مقامات محلي بررسي شد.

به گزارش ايرنا، مرتضي عبادي سركنسول جمهوري اسلامي ايران در اربيل اقليم كردستان عراق به اتفاق هيات همراه با سفر به شهر رانيه در استان سليمانيه با 'هيوا قرني آغا' رييس اداره راپرين (فرمانداري كل) ديدار و تبادل نظر كرد.
رييس اداره راپرين در اين ديدار با بيان ضرورت توسعه هرچه بيشتر روابط خواهان گسترش روابط اقتصادي و حمايت كشورمان براي رسمي شدن گذرگاه كيله سردشت شد.
سركنسول كشورمان نيز در اين جلسه ضمن مهم دانستن تقويت روابط، موافقت بغداد براي رسميت مرز كليه را مهم دانسته و نظر مثبت كشورمان براي فراهم آوردن زيرساخت هاي گذرگاه رسمي را يادآوري كرد و استقرار دواير كنترلي اقليم در مرز كيله را بخشي از مقدمات رسميت بخشيدن اين مرز اعلام كرد.
در اين ديدار مقرر شد رييس اداره راپرين نسبت به استقرار دواير كنترلي اقليم در مرز كيله تلاش كند.
سركنسول جمهوري اسلامي ايران در اربيل در ادامه سفر خود به رانيه به شهرستان مرزي قلعه ديزه عزيمت و در محل فرمانداري اين شهر با آقاي ابوبكر بايز فرماندار پشدر ديدار و تبادل نظر كرد.
فرماندار پشدر ضمن ابراز خرسندي از حضور هيات ايراني در اين شهر، تعميق روابط فيمابين و تسهيل در تجارت مرزي را ضروري دانست.
ابوبكر بايز در اين نشست با بيان اهميت بازارچه اقتصادي مرز كيله سردشت مشكلات آن از جمله تاخير در آغاز بكار بازارچه و تعطيلي زود هنگام روزانه آنرا يكي از مشكلات اين مرز دانست و خواهان فعاليت شبانه روزي بازارچه بدون تعطيلي شد.
سركنسول كشورمان نيز با مهم دانستن همكاري مرزي، توسعه روابط تجاري بين مرزي را موجب شكوفايي شهرهاي مرزي دانسته و رفع نواقصي از جمله تاخير در ترخيص كالا را خواستار، و بر ارتباط فعال مقامات شهرستان با طرف ايراني براي شناخت ظرفيت ها و بكارگيري از تمام امكانات موجود در راستاي كاهش هزينه هاي اضافي تاكيد كرد.
خاورم*4**380*