پرسش های جامعه در اختیار محققان حوزه قرار گیرد

تهران-ایرنا- دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به پایان نامه ها در حوزه علوم انسانی-اسلامی، گفت: اساتید حوزوی نیاز و پرسش های جامعه را اولویت بندی كرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند تا آنها با تحقیق خود به پرسش ها پاسخ دهند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، آیت الله محسن اراكی چهارشنبه در اولین همایش آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علمیه علوم انسانی اظهار كرد: دبیرخانه همایش باید درباره اصول و پذیرش رساله و بررسی اشراف استاد به رساله تحقیق كند و یافته های خود را به شورای علی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
وی در این همایش در محل كتابخانه ملی و مركز اسناد رسمی ادامه داد: یكی از آسیب های معاصر عدم اشراف استاد به رساله ها است در حالی كه استاد باید پا به پای محقق حركت كند و مطالعه فراوان داشته باشد.
اراكی با اشاره به ارائه رساله ها توسط طلاب گفت: در حوزه باید نیاز و پرسش های مورد نیاز جامعه لیست شود و برای تحقیق به دانشجویان طلبه ارائه شود.
دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: مقالات بسیاری در حوزه بدون هیچ نتیجه مثبت و در نظر گرفتن پرسش های به روز جامع ارائه می شود.
اراكی در ادامه تصریح كرد: مطلوب است وزارت علوم شورای علوم انسانی تشكیل دهد و در این شورا نیازهای جامعه اولویت بندی و توسط محققان بررسی شود زیرا با این روند كار به جایی نمی رسد و نیازهای جاامعه نیز برطرف نخواهد شد.
اراكی گفت: نیاز است تحقیقات بین المذاهبی در دانشگاه مذاهب شكل بگیرد. در قرن پنجم تاریخ اسلام حوزه های علمیه، محل تدریس همه علم ها بوده و در یك حوزه تمامی مذاهب آموزش داده می شده است این شیوه كار علمی باید ترویج شود زیرا اگر نقدی از مكتبی انجام شود نقد مبتنی بر آگاهی و علم شده همچنین از تفریط و افراط نیز جلوگیری می شود.
اراكی با اشاره به حوزه پایان نامه های علوم انسانی، خاطر نشان كرد: روش استنباط از علوم انسانی اسلامی صحیح نبوده و معیار اظهار نظر و نظریه های علمی مشخص نیست همچنین كسانی كه اظهار نظر می كنند از رشته آگاهی كافی ندارند.
دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت در باره علوم انسانی گفت: در اصول فقه، برجسته ترین علوم انسانی اسلامی بحث اصول فقه است كه دو بخش با عنوان قوانین دلالت دلیل و دلیلیت دلیل را دارد.
اراكی اظهار كرد: فردی كه قصد دارد وارد علوم انسانی اسلام شود ابتدا باید گفتار و رفتار معصومین را تبیین كند كه به علم اصول فن و استنباط از دین معروف است.
وی در ادامه گفت: همه بحث های علمی نیاز به دلیل منطقی داشته و تدوین یك منطق دلالت نیاز علوم انسانی است. هر منطقی با هر تفكری نا گزیر است كه به منتطق دلالت رجوع كند و باید در علوم انسانی تدریس شود.
اولین همایش آسیب شناسی پایان نامه ها و پایان نامه ها در حوزه علوم انسانی-اسلامی با حضور جمع كثیری از اساتید دانشگاهی و حوزوی و با ارائه 100 مقاله و برگزاری سه پنل تخصصی به همت دانشگاه مذاهب اسلامی در مركز كتابخانه ملی و اسناد رسمی برگزار شد.
**9465**1601**