اَشكال پنهان خشونت در مدارس شناسایی می شود

تهران-ایرنا-معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: اَشكال مختلف و پنهان خشونت اعم از برچسب زدن، طبقه بندی و بازخوردهای منفی رقابت در دانش آموزان دوره ابتدایی در قالب طرح خشونت زدایی شناسایی می شود.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا،«رضوان حكیم زاده» روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: ما عادت كرده ایم خشونت در فضای آموزشی صرفا در تنبیه بدنی و فیزیكی بدانیم اما باید توجه داشت كه این تنها یك نوع از خشونت است در حالی كه ممكن است مسائل مختلف روح و روان دانش آموزان را آزار دهد.
وی افزود: بنا داریم علاوه بر توجه به فضای فیزیكی و ایجاد نشاط و شادابی به بعد روانی و عاطفی دانش آموزان بها داده و شرایط را به گونه ای برای كودكان فراهم كنیم كه بچه ها احساس پذیرش عاطفی را داشته باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح كرد: در كنار برنامه هایی چون مدرسه محوری و حذف پیك نوروزی وقت آن رسیده كه به بعد دیگری از فضای آموزشی كه همانا بعد روانی و اجتماعی است هم توجه كنیم.
حكیم زاده اضافه كرد: باید یك نگاه همه جانبه به فضای مدرسه داشته باشیم و این فضا را صرفا برای فرایند یاددهی و یادگیری ندانیم و اگر نگاه این باشد كه كودكان در فضای فیزیكی مناسب و با ایجاد نشاط درس بخوانند، بیشتر از آن نیاز است كه فضای روانی و اجتماعی و عاطفی مناسب هم شكل بگیرد.
وی تصریح كرد: تعاملات معلمان با یكدیگر، دانش آموزان با یكدیگر، كادر آموزشی با هم و با خانواده ها از جمله مواردی است كه در این طرح مورد كنكاش قرار می گیرد تا مناسب ترین رفتار برای شكل گیری شخصیت دانش آموزان به آنها معرفی شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت : باید ابعاد مغفول مانده جلب و جذب دانش آموزان در مدارس و نشانگرهای سلامت شناسایی شود زیرا تجربه ثابت كرده كه حتی اگر فضای فیزیكی مدارس مطلوب باشد اما فضای روانی و اجتماعی نامناسب باشد دانش آموزان احساس شادابی و نشاط نخواهند كرد.
حكیم زاده در ادامه با تاكید بر اینكه امسال هم مانند سال گذشته پیك نوروزی در مدارس دولتی و غیردولتی و تحت هر عنوان ممنوع است، گفت:دانش آموزان طرح عید و داستان را با هدف تقویت مهارت نوشتن و خواندن در ایام نوروز دنبال می كنند.
وی تصریح كرد : بر اساس ارزیابی ها سال گذشته 86 درصد مدارس كشور مقید به اجرای این طرح بودند و برپایی نمایشگاه های مختلف از تولیدات دانش آموزان نیز نشان از استقبال طرح داشت.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینكه چالش اصلی در مقید نبودن به اجرای طرح عید و داستان را در شهر تهران داشتیم كه یكی از دلایل آن را دیر اعلام شدن حذف پیك نوروزی عنوان كردند كه امسال این مساله رفع شد.
حكیم زاده درباره بازماندگان از تحصیل نیز گفت : جلساتی با حضور نمایندگان متولی دستگاه های مختلف درگیر در موضوع بازماندگان از تحصیل داشتیم و مقرر شد كه تمامی این نهادها در زمینه شناسایی، جذب و نگه داشت این گروه از دانش آموزان در مدارس مشاركت و تعامل داشته باشند و سهم هر دستگاه در این رابطه مشخص شده است.
وی در خصوص طرح فراگیر و حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه در كنار دانش آموزان عادی نیز بیان داشت : این طرح از آنجا كه بر اساس یك نگاه انسانی مثبت به كودكان دارای نیازهای ویژه تدوین شده باید به دانش آموزان مدارس عادی بیاموزیم كه ممكن است در زندگی با افرادی مواجه شوند كه نیازهای خاص دارند و باید با آنها تعامل داشته باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینكه برای اجرای كامل طرح باید زیر ساخت های آن از جمله آگاهی به خانواده ها و توانمند كردن معلمان نیز فراهم شود، گفت : با تعامل سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دوره های آموزشی برای توانمند سازی معلمان را دنبال می كنیم.
حكیم زاده بیان داشت:برای توانمند سازی معلمان در قالب طرح سفیران آموزش را برگزار كرده و این كار را ادامه می دهیم.
علمی *1883*9294*1440