راه اندازي فاضلاب در روستاهاي استان فارس آغاز شد

شيراز - ايرنا- مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي فارس اعلام كرد: طرح هاي راه اندازي فاضلاب در روستاهاي اين استان شروع شده و اين رويكرد موجب تحول در توسعه روستاها و بهره مندي روستاييان از فرصت هاي عادلانه در برخورداري از مواهب توسعه مي شود.

علي بوستاني چهارشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: مشكلات تامين آب در مناطق روستايي و چالش هاي خشكسالي و كم آبي موجب شده بود تا موضوع احداث فاضلاب در مناطق روستايي كمرنگ شود اما در سالهاي اخير با عزم جدي در اين عرصه مطالعات طرح هاي احداث فاضلاب روستايي در 5 روستاي استان فارس دنبال شده است.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي فارس بيان كرد : طرح احداث فاضلاب در روستاي دشتك شهرستان مرودشت از جمله طرح هايي است كه مراحل پاياني اجرا را مي گذراند و اميدواريم شهريور ماه سال 98 به عنوان نخستين طرح فاضلاب روستايي استان فارس افتتاح شود.
بوستاني اضافه كرد: روستاي دشتك از جمله روستاهاي هدف گردشگري با جاذبه ها و مواهب طبيعي كم نظير است و اجراي طرح فاضلاب روستايي در اين منطقه قطعا بر قابليت هاي توسعه آن خواهد افزود.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي فارس اضافه كرد:مطالعات اين طرح همچنين در روستاهاي دوسيران كازرون ، رحمت آباد شيراز ، حسن آباد و شهرميان اقليد آغاز شده و با بهره گيري از وام هاي بانك توسعه اسلامي همه طرح ها اجرايي خواهند شد.
وي با بيان اينكه پايدارترين منبع تامين آب به ويژه در شرايط خشكسالي، توسعه فاضلاب و استفاده از پساب است گفت:در روستاي دشتك و روستاهاي ياد شده با استفاده از پكيج هاي تصفيه فاضلاب پساب هاي فاضلاب به چرخه استفاده كشاورزي باز مي گردد.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي فارس با بيان اينكه استان فارس رتبه نخست كشوري در پيگيري و اجراي طرح هاي فاضلاب روستايي دارد، ظرفيت استفاده از طرح فاضلاب در روستاي دشتك را حدود 450 مشترك در گام نخست اعلام كرد و گفت : با بهره گيري از وام بانك توسعه اسلامي طرح احداث فاضلاب در روستاهاي شهيد آباد خرم بيد ، كافتر اقليد و لايزنگان شهرستان داراب نيز مطالعه و اجرا خواهد شد.
6113 /1876