همپوشانی بیمه‌ ها تا پایان برنامه ششم توسعه برطرف می‌شود

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رفع كامل همپوشانی بیمه ها تا پایان برنامه ششم توسعه اجرایی می‌شود. برای این منظور لازم است ‏زیرساخت IT مناسب فراهم شده و دولت الكترونیك در حوزه سلامت به صورت كامل شكل بگیرد كه در این شرایط دفترچه ‏كاغذی نیز به طور كامل حذف می‌شود.‏

همپوشانی بیمه ها به معنی پوشش بیمه ای همزمان یك نفر در دو یا چند سازمان بیمه گر است، افراد زیادی هستند كه همزمان چند دفترچه بیمه از چند سازمان بیمه گر مانند تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، سازمان بیمه نیروهای مسلح، بیمه روستایی یا كمیته امداد دارند به طوری كه هم اكنون بیش از 90 میلیون نفر بیمه شده در كشور داریم، در حالی كه هنوز بیش از 5 تا 7 میلیون فرد بیمه نشده در كشور وجود دارد.
بر اساس قانون هر فرد ایرانی باید تحت پوشش یك سازمان بیمه پایه باشد و رفع همپوشانی بیمه ای و جلوگیری از بیمه همزمان افراد در چند سازمان بیمه گر از جمله تكالیفی است كه در قانون برنامه توسعه ششم به دولت و سازمان بیمه سلامت تكلیف شده است. استفاده از سامانه مشترك اطلاعاتی بیمه سازمان های بیمه پایه از جمله الزامات تحقق این تكلیف قانونی است.
طاهر موهبتی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای افزود: یكی از راه حل‌ها برای رفع و كنترل ‏همپوشانی بیمه‌ای، استفاده از سیستم استحقاق سنجی است. بر این اساس وقتی بیمار به بیمارستان دولتی مراجعه می‌كند، دیگر دفترچه ‏بیمه را ارائه نمی‌دهد و فقط كد ملی می‌دهد و اگر همپوشانی وجود داشته باشد، بیمار فقط می‌تواند از دفترچه‌ای كه بر اساس قانون ‏مجوز دارد، استفاده كند.‏
وی بیان كرد: در حال حاضر این سیستم در 605 بیمارستان دولتی اجرا می‌شود. البته از مجموع 190 میلیون بار مراجعه، فقط 4.5 ‏میلیون بار مراجعه مربوط به بخش بستری است كه همین میزان بار مراجعه نیز شامل 50 درصد هزینه‌ها می‌شود. امیدواریم به زودی ‏استحقاق سنجی به بخش سرپایی نیز وارد شود تا بتوانیم كنترل همپوشانی را در زمان دریافت خدمت انجام دهیم.‏

‏* رفع همپوشانی بیمه‌ای روستاییان
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: انتظار می‌رود سالانه 500 هزار مورد از همپوشانی‌های بیمه‌ای روستاییان نیز برطرف شود. ‏زیرا دفترچه‌های بیمه سلامت روستاییان پنج سال اعتبار دارد و باید حداقل پنج سال برای تمدید و تعویض دفترچه منتظر ماند.‏
موهبتی افزود: یكی از چالش‌های كشور در حوزه بیمه‌های درمانی، موضوع همپوشانی‌ها است. به علت عدم وجود زیرساخت‌های آی ‏تی در گذشته، افرادی حتی ممكن است در حال حاضر چند دفترچه بیمه درمانی داشته باشند. البته رفع همپوشانی‌ها در مقاطع زمانی ‏مختلف در كشور انجام شد، اما مشكل جدی این بود كه از ایجاد همپوشانی‌های بیمه‌ای جدید جلوگیری نمی‌شد، زیرا ‏پایگاه‌های جمعیتی سازمان‌های بیمه‌گر به هم متصل نبودند.‏
رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت بیان كرد: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد كه پایگاه جمعیتی برخط بیمه شدگان درمانی ‏در سازمان بیمه سلامت شكل بگیرد. در این راستا و برای اشتراك گذاری اطلاعات، مقاومت‌هایی وجود داشت. به هر حال طی اولین ‏بررسی‌های انجام شده، حدود چهار میلیون و 600 هزار همپوشانی بیمه‌ای بین سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های پنج‌گانه بیمه سلامت ‏وجود داشت كه بیشترین میزان این همپوشانی‌ها مربوط به صندوق بیمه روستاییان بیمه سلامت بود.‏

‏* میزان همپوشانی‌های بیمه‌ای برطرف شده
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر انتظار می‌رود حدود 2 میلیون همپوشانی بیمه‌ای حذف شده باشد، اما آمار دقیق ‏را در پایان سال و با تطبیق اطلاعات سازمان‌های بیمه‌گر مختلف اعلام می‌كنیم.‏
وی ادامه داد: نزدیك به 900 هزار نفر هم در صندوق بیمه سلامت ایرانیان همپوشانی داشتند كه دفترچه‌های این صندوق یك ساله ‏است و ‏می‌توان طی یك سال این همپوشانی‌ها را برطرف كرد.‏ همچنین حدود 800 هزار مورد از همپوشانی‌ها نیز غیرفعال بودند كه ‏این موارد در مرحله اول حذف شدند.‏
رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: حدود 205 هزار مورد همپوشانی نیز با سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای ‏مسلح وجود داشت كه تا حدود 2 ماه پیش نزدیك به 90 ‏هزار مورد از آن حذف شده است.‏

‏* جلوگیری از ایجاد همپوشانی جدید
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: یكی از راه حل‌ها برای رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای در هنگام تمدید و تعویض دفترچه بیمه ‏است. البته مهمتر از رفع همپوشانی‌ها، عدم ایجاد همپوشانی‌های جدید است.‏
اجتمام*9482*1834