مبارزه با فساد از محورهاي بيانيه گام دوم انقلاب است

قزوين - ايرنا - نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه امروز بايد گام هاي عملي و اساسي در حوزه برقراري عدالت و مبارزه با فساد در جامعه برداشته شود، گفت: اين مساله به طور واضح و صريح در بيانيه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبري تاكيد شده است.

بهمن طاهرخاني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا تاكيد كرد: دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص برخي بي عدالتي هاي موجود در جامعه و مبارزه با فساد به طور مكرر در توصيه ها، بيانات و سخنراني هاي ايشان مشهود است چون حتي مقدار اندك بي عدالتي و فساد نيز براي جامعه به هيچ عنوان خوشايند نيست.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: جامعه اي كه همواره در آن به عدالت خواهي توصيه و توجه شده، وجود برخي بي عدالتي ها نمي تواند برازنده مردم باشد و بايد تلاش كرد تا منويات و سياست هاي مقام معظم رهبري را در اين بخش اجرايي كرد.
طاهرخاني تحميل هر نوع صدمه به مردم را باعث ياس و نااميدي آنان در ادامه راه دانست و يادآور شد: به عنوان مثال، دستگاه قضايي كشور كه برخوردار از قضات شريف، متدين و عالم به مباحث اخلاقي و قانوني است، متاسفانه عده بسيار قليلي با رعايت نكردن برخي مسايل اجتماعي و اخلاقي طوري عمل مي كنند كه در نهايت باعث بدبيني و سلب اطمينان مردم از اين دستگاه مي شود.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: با تاكيد و فرمايش مقام معظم رهبري بايد مبارزه همه جانبه در تمامي ابعاد با سوء استفاده ها و آسيب ها از جمله رانت و فساد در جامعه صورت گيرد تا به يك سيستم كارآمد و نه تئوريك و ذهني براي خدمات رساني بهينه به مردم دست يابيم.

**هوشمندسازي و بهره گيري از افراد صالح راه برون رفت از مشكلات جامعه است
طاهرخاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: امروز بايد بپذيريم كه جامعه با برخي پديده ها و روابط پيچيده تري روبرو شده كه تنها راه برون رفت از آنها توسل به دانش و هوش خود از طريق ابزارهايي مانند هوشمند كردن تمامي امور كشور است آنچنانكه ساير كشورها نيز از آن بهره مند هستند.
وي در ادامه هوشمند كردن ابزارها، ايجاد دولت الكترونيك و شفاف سازي مسايل را ضروري دانست و افزود: امروز ديگر با صرف نصيحت، هشدار و اخطار نمي توان به حل مسايل اقدام كرد و تنها راه برون رفت از مشكلات موجود، ضمن استفاده از هوشمندسازي، بهره گيري از افراد صالح خواهد بود.
طاهرخاني اضافه كرد: مجلس شوراي اسلامي كه به فرموده امام راحل در راس امور قرار دارد، به عنوان يكي از اهرم هاي اجرايي در پيشبرد بيانيه گام دوم انقلاب و اهداف مورد تاكيد مقام معظم رهبري است كه مي تواند با وضع قوانين مورد نياز در اين خصوص گام هاي اساسي را بردارد.
8054*6101