توجه به ملاحظات زيست محيطي مانع از بروز جنگ مي شود

تهران- ايرنا- يك پژوهشگر حوزه محيط زيست مي گويد: توجه به ملاحظات زيست محيطي مانع از بروز جنگ مي شود و بي توجهي به آن وضعيت خطرناكي ايجاد مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا، محمد درويش روز سه شنبه در همايش 'صلح، وفاق اجتماعي و همبستگي ملي در ايران' با اشاره به اهميت محيط زيست در دستيابي به صلح پايدار اظهار كرد: از سال 1380 به بعد مصرف منابع طبيعي زمين توسط ساكنان آن افزايش يافت و در نتيجه اين مساله محدوديت دسترسي به اين منابع موجب رقابت، مخاطره و جنگ شد.
وي در اين همايش كه در تالار فردوسي خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد، افزود: سبك زندگي جهاني بايد مطابق با بوم شاسي تغيير كند؛ در غير اين صورت صلح پايدار حاصل نمي شود.
درويش ادامه داد: توجه به منابع طبيعي و زيست محيطي موضوع جديدي نيست و صاحب نظران همواره بدان تاكيد كرده اند.
وي با اشاره به شورش در بصره، خرمشهر و آبادان بر سر آب تصريح كرد: بي توجهي به ملاحظات زيستي سبب بروز وضعيت خطرناك مي شود؛ اين در حالي است كه چنان چه بدان توجه شود، نزاع ها و تنش ها كاهش مي آيد.
درويش افزود: اين شرايط در اين مناطق علاوه بر تنش و ناامني سبب از بين رفتن منابع طبيعي (يك ميليون درخت نخل) و همچنين وجود ريزگردها شد.
اين روزنامه نگار با اشاره به فريدون شهر عنوان كرد: به گفته فرمانده نيروي انتظامي اين منطقه، در 6 ماه نخست سال كه زاينده رود خشك است، ميزان پرخاشگري و همچنين تخطي رانندگان از قوانين راهنمايي و رانندگي به طور قابل توجهي افزايش پيدا مي كند.
اين كنشگر محيط زيست تاكيد كرد: امروزه دنيا با كليد واژه شاخص سرزمين شاد روبه رو است. اين عنوان بدين معناست كه مردمي شاد هستند و كمتر دچار افسردگي مي شوند كه از مواهب گياهي و جانوري بيشتري برخوردار باشند.
وي گفت: ايران در اين شاخص، در سال 2006 رتبه 67 را داشته و امروز به رتبه 87 سقوط كرده است؛ اگرچه همچنان از كشورهاي آمريكا، روسيه و قطر پيشتر است.
درويش اظهار كرد: طبيعت ارزشمند را بايد قدر نهاد و نسبت به محيط زيست توجه ملموس داشت. محيط زيست يك محور توسعه نيست كه همچون سياست و اقتصاد و... با آن برخورد شود؛ محيط زيست بستر توسعه است.
اين كويرشناس با طرح اين پرسش صحبت خود را ادامه داد: چرا 95 درصد از مردم خوزستان بايد خواهان مهاجرت باشند در حالي كه 30 درصد آب هاي سطحي كشور در اين منطقه قرار دارد؟
وي در پايان خاطرنشان كرد: نبايد اجازه داد اميد در جامعه رنگ ببازد و از بين برود؛ همگان درك مي كنند كه امروزه شرايط جامعه مطلوب نيست؛ اما ايران همچنان زنده است.
**9484**1584