توسعه اراضي كشاورزي در مناطق بالادستي سد دامغان ممنوع است

سمنان- ايرنا- استاندار سمنان گفت: توسعه اراضي كشاورزي در مناطق بالادستي سد شهيد شاهچراغي دامغان به منظور اصلاح الگوي مصرف و مقابله با خشكسالي ممنوع است.

به گزارش ايرنا، عليرضا آشناگر روز سه شنبه در نشست شوراي حفاظت از منابع آب استان سمنان در سالن غدير استانداري افزود: براي جبران كسري آب در سد دامغان راهكارهاي مختلفي ارايه شده است، اما اجراي طرح هاي پيشگيرانه مانند جلوگيري از اضافه برداشت ها مي بايست در اولويت قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، ميزان ظرفيت ذخيره آب در سد دامغان 21 ميليون متر مكعب است كه اكنون اين رقم به دلايل مختلف از جمله برداشت غيرمجاز، خشكسالي مستمر و كاهش بارش ها به دست كم 10 ميليون متر مكعب رسيده است.
سد شهيد شاهچراغي دامغان از نوع شني با هسته رسي است كه ارتفاع آن از كف رودخانه 57 متر و ظرفيت آبگيري آن 40 ميليون متر مكعب است، طول تاج 227 متر و ارتفاع آن از سطح دريا هزار و 500 متر و طول مسير آب پشت سد حدود 6 كيلومتر است، اين سد در سال 1383 به بهره برداري رسيد.
استاندار سمنان ادامه داد: اجراي طرح هاي آبخيزداري و انتقال روان آب ها به سد شهيد شاهچراغي يكي از اقدام هاي اساسي براي حفظ اين سد مهم براي حيات در منطقه است.
وي تصريح كرد: ميزان بارش هاي رگباري در دامغان و تمامي نقاط استان سمنان افزايش يافته است، بنابر اين مديريت سيلاب ها با اجراي طرح هاي آبخيزداري بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد.
آشناگر خاطرنشان كرد: مسئولان براي جمع آوري آب هاي غيرمتعارف مانند آب سطحي و فاضلاب ها اقدام كنند و در اين شرايط بايد از تمام ظرفيت ها براي رفع معضل كم آبي در استان سمنان بهره برد.
وي ادامه داد: يكي از محروميت هاي اساسي سمنان كم آبي است و رفع اين چالش و مديريت منابع موجود در اولويت كاري مسئولان استانداري سمنان قرار دارد.
استاندار سمنان گفت: با توجه به اينكه ميزان تبخير آب در استان سمنان قابل توجه است، نوين سازي كانال هاي سنتي انتقال آب كشاورزي مي بايست مورد توجه كشاورزان و بهره برداران اين بخش قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، ميزان توليد آب در استان سمنان سالانه يك ميليارد و 250 ميليون متر مكعب است، اكنون كمبود آب در اين استان حدود 450 ميليون مترمكعب است، سرانه مصرف آب به صورت روزانه در استان سمنان 250 ليتر برثانيه است در حالي كه اين رقم در كشور 204 ليتر برثانيه است.
7339/6103