آجيل هاي فله تحت نظارت سازمان غذا و دارو نيستند

تهران- ايرنا- مديركل آزمايشگاه مرجع سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو فقط بر محصولات غذايي بسته بندي نظارت مي كند و بر فرآورده هاي غذايي فله مانند آجيل هاي فله اي نظارت ندارد.

بهرام دارايي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: نمونه محصولات غذايي بسته بندي به صورت تصادفي در آزمايشگاه هاي سازمان غذا و نظارت مورد بررسي قرار مي گيرند و سلامت آنها تائيد مي شود.
وي درباره نحوه نظارت بر محصولات غذايي در آزمايشگاه هاي سازمان غذا و دارو در ايام تعطيلات نوروز گفت: حجم كار ما در اين ايام كاهش مي يابد زيرا به دليل تعطيلي كارخانه ها، توليدات آنها نيز كم مي شود و از سوي ديگر ميزان واردات در اين ايام كاهش مي يابد.
دارايي يادآور شد: بنابراين ميزان نمونه هاي آزمايشگاه هاي سازمان غذا و دارو نيز كاهش مي يابد اما در موارد خاص اورژانسي، نظارت ها و راهكارهاي سريع و خاص وجود دارد.
مديركل آزمايشگاه مرجع سازمان غذا و دارو گفت: كار بررسي نمونه ها در ايام تعطيلات نوروزي به صورت شيفت بندي خواهد بود و كارها تقسيم بندي مي شوند و بعد از ايام تعطيلات نوروز دوباره كارها به صورت قبل ادامه مي يابد.
اجتمام**9185*1834