«نسخه الكترونیك» داروخانه ها و پزشكان را به هم متصل می كند

تهران- ایرنا- سخنگوی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حال حاضر نسخه الكترونیك، داروخانه ها و پزشكان را به هم متصل می كند تا بیمار بتواند دارو را از داروخانه بدون نیاز به دفترچه كاغذی بیمه دریافت كند.

حیدر علی عابدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره نسخه الكترونیك توضیح داد: نسخه نویسی الكترونیك یكی از راه حل هایی است كه كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه پنجم و ششم توسعه اجرای آن را توصیه كرده است. در هر جای جهان كه بحث بیمه ملی مطرح می شود، بر نظم و انضباط در هزینه ها نیز تاكید می كنند و این موضوع نیز راهی جز الكترونیكی شدن برخی خدمات ندارد.

* الكترونیكی شدن خدمات و مدیریت منابع
این نماینده مجلس درباره اهمیت الكترونیكی شدن برخی از خدمات در نظام سلامت بیان كرد: نسخه الكترونیكی، پرونده الكترونیكی سلامت، گرفتن پاسخ الكترونیكی از آزمایشگاه ها و مراكز تصویربرداری و مباحثی از این دست باید هر چه سریعتر در كشور اجرایی شود تا بتواند به وزارت بهداشت و بیمه سلامت در زمینه مدیریت منابع كمك كند.
وی ادامه داد: به طور مثال وقتی بیمار 50 كپسول آنتی بیوتیك می گیرد، این تعداد در پرونده او ثبت می شود و اگر روز دیگر به پزشك مراجعه كند و به جز آن داروها به داروی دیگری نیاز داشته باشد، پزشك پس از معاینه و با علم بر دریافت آن داروی قبلی، موارد جدید را اضافه می كند و اگر نیازی به دریافت دارو نباشد، بیمار باید همان داروها را مصرف كند.
عابدی افزود: همچنین اگر بیمار به پزشك خانواده مراجعه كند و نیاز به متخصص داشته باشد، به سطح بالاتر ارجاع داده می شود.

* چالش های پرونده الكترونیك سلامت
سخنگوی كمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره چالش های اجرای پرونده الكترونیك نیز بیان كرد: یكی از مهمترین چالش های اجرای پرونده الكترونیك سلامت این است كه بیمار وقتی می خواهد از مزایای بیمه استفاده كند، به پزشك خانواده مراجعه كرده و برای مراجعه به متخصص باید با مشورت پزشك خانواده ارجاع داده شود. حتی اگر بیمار خودش فكر كند به متخصص نیاز دارد، اما پزشك خانواده این تشخیص را ندهد، این اتفاق نخواهد افتاد. از طرفی اگر بیمار بخواهد در این شرایط به متخصص مراجعه كند، دیگر نمی تواند از مزایای بیمه بهره مند شود و باید خارج از سیستم این كار را انجام بدهد.
وی ادامه داد: همچنین ممكن است پزشكان متخصص بخواهند كه بیمار به صورت مستقیم به آنها مراجعه كند و در نتیجه چالش هایی از آن طرف نیز ایجاد شود كه باید به این موضوع نیز توجه كرد.

* آخرین وضعیت بودجه وزارت بهداشت
عابدی در پاسخ به این سوال كه آیا در جریان بررسی بودجه در مجلس تاكنون تغییری در بودجه حوزه سلامت اتفاق افتاده، اظهار داشت: در حال حاضر فقط بودجه های درآمدی سال 98 در مجلس بررسی شده كه معمولا بودجه وزارت بهداشت بیشتر هزینه ای است. در نتیجه می توان گفت كه تاكنون هیچ نوع تغییری در بودجه وزارت بهداشت بعد از كمیسیون تلفیق اتفاق نیفتاده است.
اجتمام*9482*1834