دانشگاه تهران میزبان كنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیك

تهران-ایرنا- دبیر علمی كنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیك می گوید : در این همایش علاوه بر بهبود ارتباط میان صنعت و دانشگاه، علمی كردن روند استراتژی، معرفی تجارب برتر مدیریت در این حوزه و توانمندسازی و كمك به مشاوره تحقیقات دانش استراتژی مورد تأكید قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، علی حیدری روز دوشنبه در نشست خبری پنجمین كنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیك در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران اظهار كرد: این همایش از سال 92 فعالیت خود را آغاز كرده است.
وی افزود: برگزاری كنفرانس بین المللی برای دانشگاه ها چالش بسیاری دارد اما امسال پنجمین دوره این همایش كه از 14 اسفند به مدت دو روز است ، براساس ضرورت ها برگزار می شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به انجام نوآوری در پنجمین دوره همایش مدیریت استراتژیك یادآورشد: این همایش با تمركز بر بازار سرمایه در جهت فراهم كردن زمینه كسب و كار حركت می كند.
حیدری با اشاره به اهمیت استراتژی برای استارتاپ ها در كشور خاطر نشان كرد: شكل گیری شركت های نوپا اهمیت بسیاری دارد، از این رو باید زمینه های رشد استارتاپ ها در كشور فراهم شود.
به گفته وی، استراتژی تأمین در صنعت خودرو كه یكی از چالش های اساسی است كه در این همایش مورد تأكید قرار می گیرد.
دبیر همایش مدیریت استراتژی گفت: امسال برای اولین بار جایزه ای در سطوح مختلف برای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه به شركت ها اهدا می شود.
حیدری با اشاره به اینكه دانشگاه و صنعت باید از تجارب یكدیگر بهره مند شوند، افزود: در كنفرانس مدیریت استراتژیك چالش ها و مشكلات حوزه كسب و كار مطرح می شود تا دانشگاهیان علاوه بر كسب ایده از اهالی صنعت راهكارهای مناسب برای حل مشكلات ارائه دهند.

** اهدای جایزه در سطوح مختلف
نادر سید كلالی، دبیر اجرایی كنفرانس مدیریت استراژیك در ادامه مراسم درباره اهدای جایزه به شركت های فعال گفت: جایزه بر اساس شاخص های مختلف استراتژی، قابلیت، مزیت و عملكرد طرح ریزی شده است.
وی افزود: با ارزیابی و مقایسه شركت ها ، شركت های هماهنگ با شاخص های مورد نظر، انتخاب و به جامعه معرفی می شود.
دبیر اجرایی كنفرانس مدیریت استراتژیك با اشاره به اینكه جایزه براساس طرح های ملی استراتژیك طراحی شده است، اظهار كرد: باوجود ثبت نام بیش ازیكصد شركت به دلیل محدودیت های بسیار زمانی تنها 10 شركت انتخاب شدند.
به گفته سید كلالی، جایزه سطوح مختلفی دارد؛ برنزین استراتیپوس ، سیمین استراتیپوس، گلد استراتیپوس و الماس استراتیپوس به ترتیب از پایین ترین تا بالاترین سطوح جایزه هستند.
وی خاطرنشان كرد: انتخاب شركت ها در هر سطح ارزیابی می شود و ممكن است در یك ردیف چند شركت نیز قرار داشته باشند.
**9491**1601**