670  هزار نفر عضو انجمن های اولیاء و مربیان هستند

سمنان- ایرنا- مدیركل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: 670 هزار نفر در بیش از 97 هزار مدرسه كشور عضو انجمن های اولیاء و مربیان هستند.

نورعلی عباسپور عصر دوشنبه در حاشیه دیدار با اعضای انجمن های اولیاء و مربیان مدارس سمنان در گفت وگو با ایرنا، افزود: تمامی مدارس دارای 10 دانش آموز كشور و بالاتر از انجمن های اولیاء و مربیان برخوردار هستند.
وی خاطرنشان كرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده نقش والدین در تصمیم گیری های آموزش و پرورش در بخش وزارتخانه، سطوح میانی مدیریتی و مدارس پررنگ تر می شود.
مدیركل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: نقش والدین پس از تدوین برخی طرح های مشاركتی و حذف برخی قوانین دست وپا گیر در حوزه آموزش و پرورش و امر تعلیم و تربیت دانش آموزان برجسته خواهد شد.
عباسپور ادامه داد: رویكرد آموزش و پرورش توجه به آموزش های مهارتی است و معلمان براساس علاقه دانش آموزان برنامه های مهارت افزایی را در مدارس اجرا كنند.
وی تصریح كرد: مدارسی كه به صورت گروهی در چارچوب انجمن های اولیاء و مربیان در كشور اداره می شوند به هیج عنوان منع قانونی ندارند.
مدیركل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف از راه اندازی مدارس گروهی ویژه انجمن های اولیاء و مربیان استفاده بهینه از ظرفیت های محلی بود كه در اجرای این طرح وزارتخانه تا حدود زیادی موفق عمل كرده است.

** تعلیم و تربیت دانش آموزان در سایه حمایت والدین
مدیركل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: تعلیم و تربیت دانش آموزان در مدارس بدون حمایت و پشتیبانی مالی و معنوی والدین امكان پذیر نیست.
عباسپور همچنین در دیدار با اعضای انجمن اولیاء و مربیان استان سمنان در سالن شهید مطهری این شهر افزود: والدین برای تربیت مطلوب دانش آموزان در مدارس وقت و انرژی بگذارند، اقشار جامعه نباید نسبت به اصول تربیتی كودكان و نوجوانان بی تفاوت باشند.
وی خاطرنشان كرد: بعضی از والدین تمامی مراحل تعلیم و تربیت دانش آموزان را از مدارس مطالبه می كنند كه این رویه به هیچ عنوان صحیح و منطقی نیست.
مدیركل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش تصریح كرد: 97 درصد از اعتبار سالانه وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود، بنابرین میزان اعتبارهای دولت در این بخش برای اجرای طرح های مختلف آموزش و پرورش امكان پذیر نیست.
عباسپور اضافه كرد: با وجود محدودیت اعتبار آموزش و پرورش، والدین در تعلیم و تربیت دانش آموزان با پرداخت هزینه های مادی و معنوی در حد توان مشاركت داشته باشند.
وی تصریح كرد: خانواده ها حق دارند كه در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر روند تربیت دانش آموزان در مدارس مشاركت داشته باشند و همكاری والدین با مدیران مدارس برای موفقیت روزافزون دانش آموزان می بایست به عنوان یك تكلیف نهادینه و فرهنگ سازی شود.
مدیركل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: تقویت جایگاه انجمن های اولیاء و مربیان مورد تاكید وزارتخانه است كه با رفع بعضی موانع درصدد تحقق این امر هستیم.
به گزارش ایرنا، بیش از 120 هزار دانش آموز در یك هزار و 100 مدرسه استان سمنان تحصیل می كنند.
7339/6103