وظیفه علوم انسانی و اجتماعی نقد قدرت است

تهران- ایرنا- عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی می گوید: وظیفه علوم انسانی و اجتماعی نقد قدرت های جامعه است و این مساله تنها به قدرت های سیاسی محدود نمی شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، محمد فاضلی عصر دوشنبه در اختتامیه همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت اظهار كرد: آنچه كه تحت عنوان پیوند دانشگاه و صنعت و به تبع آن علوم انسانی، تولید و صنعت مطرح می شود، به دلیل كسب منابع مالی است و نسبتی با رشد و توسعه واقعی ندارد.
وی در این برنامه كه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، افزود: تخصیص اعتبارات میان دانشكده ها براساس میزان كسب درآمد از منابع بیرونی است و به همین جهت علوم انسانی نیز ناگزیر به درآمدزایی می شود.
مشاور اجتماعی وزیر نیرو با بیان اینكه ارتباط علوم انسانی با صنعت بسیار حائز اهمیت بوده اما وظیفه اصلی این علم، اداره سیاست های جامعه است، افزود: علوم انسانی و اجتماعی به عنوان صدای گروه های ناشنیده جامعه وظیفه دارند كه شرایط حكمرانی معطوف به توسعه پایدار را تبیین كنند.
این استاد جامعه شناسی گفت: علوم انسانی و اجتماعی علوم حكمرانی بوده واین كاركرد در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با انتقاد از تولید مقاله به عنوان تولید علم تصریح كرد: رتبه ایران در تولید مقالات و ثبت در نمایه های بین المللی ظرف ٢٠ سال از 5٢ به ١6 ارتقا یافته است. اما آیا این مسأله موجب بهبود كیفیت شاخص های زندگی نیز شده است؟
فاضلی یادآور شد: نقش موثر علوم انسانی در فرآیندهای تولیدی، نیازمند ارتباطات میان رشته‌ای است. این علوم چنان چه در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت به‌ كار گرفته و ارزیابی شود، می‌تواند سهمی در تولید و صنعت نیز داشته باشد.
این تحلیل گر مسائل اجتماعی با بیان اینكه علاوه بر اثربخشی این علوم در عرصه صنعت، نیازمند نقش موثر كنشگران مرزی نیز هستیم، خاطر نشان كرد: كنشگران مرزی به عاملان انتقال دانش به عرصه حكمرانی و مسائل حكمرانی به حوزه دانش اشاره دارند.
وی اظهار داشت: نگاه یك سویه درجهت ضعف درونی علوم انسانی و اجتماعی و همچنین عدم وجود شرایط نهادی موثر برای غنای درونی آن راهگشا نخواهد بود.
فاضلی خاطرنشان كرد: چنانچه یك علم به رشد و شكوفایی حقیقی برسد، بی تردید عرصه تولید و صنعت نیز از ثمره آن بهره مند می شود.

**صنعت خودرو نماد فن آوری و حاكمیت دولت است
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، همچنین امیرحسن كاكایی در نخستین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار كرد: تربیت مهندس تك بعدی بوده و مهندسان درك درستی از علوم انسانی ندارند و كمتر از تجربه گذشتگان عبرت می گیرند.
كاكایی با بیان اینكه علوم انسانی در بلند مدت به نیازهای جامعه پاسخ می دهد، ادامه داد: البته به برخی از نیازها نیز باید در كوتاه مدت پاسخ داد و راه حل هایی را برای آن اتخاذ كرد.
وی یكی از دلایل تحریم صنعت خودرو را نقش معنادار آن در اقتصاد كشور دانست و گفت: ساختار صنعت خودرو شامل خودروساز، قطعه ساز(تامین كنندگان قطعه) و خدمات رسانی بعد از فروش است.
كاكایی با طرح این پرسش كه آیا می توان با كشیدن دیوار در اطراف كشور و جلوگیری از ورود فن آوری به صنعت خودرو، محصولات خوبی داشته باشیم؟، تصریح كرد:صنعت خودرو از نظر مدیریتی به روز است و مشكلی از نظر سواد تخصصی ندارد.
این استاد دانشگاه بهره وری پایین و زیان ده بودن این صنعت در كشور را از مشكلات اصلی این صنعت دانست و ادامه داد: رقابت ناسالم و نامتوازن، عدم توسعه دائمی در محصول و زنجیره تامین از دیگر دلایل مشكلات صنعت خودرو است.
كاكایی ریشه های مشكلات و موانع توسعه بر سر راه صنعت را نگاه نادرست دولت به خودروسازی بیان كرد و افزود: ناپایداری قوانین در زمانهای مختلف، مدل نامناسب توسعه و حمایت‌های ظاهری از این صنعت از ریشه های مشكلات این صنعت است.
این استاد دانشگاه مدیریت ظاهری مهندس ها و حاكمیت سیاست را از دیگر ریشه های مشكلات صنعت عنوان كرد و گفت: باید بر اساس اصول مهندسی مدیریت كرد و مدیریت بر اساس اصول سیاست را كنار گذاشت.
كاكایی تصریح كرد: باید تمركز كافی برای توسعه همه جانبه فرهنگی و ایجاد جامعه صنعتی و فرا صنعتی در تمامی سطوح جامعه را داشته باشیم.
**9484**8398**1601**