موارد اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي از سوي بانك هاي عامل مشخص شد

تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه اي موارد اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي از سوي بانك هاي عامل را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني عصر دوشنبه مجلس بند الف تبصره 4 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 98 كل كشور را تصويب كردند.
نمايندگان در اين بند به بانك هاي عامل اجازه دادند در سال 1398 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي- ريالي به سرمايه‌گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه هاي قديمي داراي ذخاير نفتي درجا بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها و طرح هاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه ‌و يك ‌درصدي(51%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه‌ يافته براساس مزيت هاي منطقه‌اي اقدام كند.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بانك هاي عامل را مجاز كردند كه نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي- ريالي سرمايه‌گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح هاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند اقدام كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين بند ب تبصره 4 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 98 كل كشور را تصويب كردند كه بر اين اساس، به بانك هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي- ريالي به سرمايه‌گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح هاي توسعه‌اي سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري و همچنين حمل و نقل دريايي بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
سيام**9121**3050**1535