پيوند مغز استخوان براي جلوگيري از افول توانايي شناختي و حافظه

تهران- ايرنا-يافته هاي مطالعه گروهي از محققان آمريكايي نشان مي دهد پيوند مغز استخوان از موش هاي آزمايشگاهي جوان به موش هاي پير مانع از افول توانايي هاي شناختي و تثبيت حافظه و قدرت يادگيري مي شود.

به گزارش روز دوشنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اطلاع رساني علمي ساينس ديلي/sciencdaily، اين مطالعه يافته هاي مدل ديگري را تاييد مي كند كه كاهش سطح توانايي هاي شناختي را تا حدي به سلول هاي خوني پير نسبت مي دهد؛ سلول هايي كه در مغز استخوان توليد مي شوند.
«هلن گودريج/Helen Goodridge» استاد و عضو هيات علمي مركز علوم پزشكي و زيست پزشكي سدار سينا در لس آنجلس آمريكا مي گويد: در حاليكه مطالعات پيشين نشان داده بود تزريق خون از موش هاي جوان مي تواند مانع از افول توانايي هاي شناختي شود؛ هنوز سازوكار اين واقعيت علمي را نمي دانيم. اما اكنون يافته هاي مطالعات ما نشان داد پاسخ در مختصات سلول هاي خوني جوان است.
وي ادامه داد: اگر تحقيقات بيشتر همين يافته ها را در نمونه هاي انساني تاييد كند، راهكاري براي طراحي درمان در جهت كاهش سرعت پيشرفت بيماري هاي تحليل برنده عصبي شامل آلزايمر پيش روي ما گشوده خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، در مطالعه يادشده موش هاي 18 ماهه از موش هاي 4 ماهه و دسته ديگر از موش هاي همسن خود پيوند مغز استخوان دريافت كردند، شش ماه بعد هر دو گروه تحت آزمايش هاي مختلف از جهت سطح فعاليت و يادگيري همچنين حافظه كاري و هندسي قرار گرفتند. عملكرد موش هايي كه پيوند مغز استخوان را از موش هاي جوان گرفته بودند، بسيار بهتر از موش هايي بود كه از موش هاي پيرتر پيوند شده بود.
اين گروه تحقيقاتي سپس ناحيه هيپوكامپ در مغز موش ها را بررسي كردند. ارتباطات مغزي در موش هايي كه پيوند مغز استخوان از موش هاي جوان گرفته بودند، بهتر از موش هايي بود كه از موش هاي پير پيوند مغز استخوان شده بودند.
كليو اسوندسن/Clive Svendsen يكي از همكاران اين طرح نيز گفت: ما وارد دوره اي مي شويم كه سالمندان در جمعيت جهاني افزايش خواهند يافت، همچنين ميزان ابتلا به آلزايمر بيشتر مي شود كه به معناي يك دوره دشوار براي حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود.
«مطالعه ما نشان مي دهد افول توانايي هاي شناختي در موش ها را مي توان تنها با تزريق سلول هاي خوني جوان بهبود بخشيد».
اسوندسن افزود: اجراي اين روند در نمونه هاي انساني و رسيدن به راهكارهاي درماني مي تواند بسيار چالش برانگيز و دشوار باشد به ويژه با درنظرگرفتن اين موضوع كه پيوند مغز استخوان اكنون براي اين نوع درمان انجام نمي شود. اما براي مطالعات بعدي در انسان ها در حال كار روي سلول هاي بنيادي خون براي هر فرد هستيم كه از پزشكي شخصي سازي شده و فناوري سلول هاي بنيادي استفاده مي كند. اين سلول ها مي توانند براي كمك به كاستن از روند پيري سلول هاي هر فرد به ويژه سلول هاي مغزي كمك كنند.
علمي**9157**1440