پژوهش های دانشگاه با نیازهای جامعه مرتبط نیست

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی گفت: پژوهش های دانشگاه با نیازهای جامعه مرتبط نیست.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، خسرو قبادی در نخستین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت اظهار كرد: تاریخ بازگو كننده ارتباط صنعت و دانشگاه است و برای داشتن صنعتی مفیدتر نیاز به حاكمیت قانون داریم.
وی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: نهضت ملی، وابستگی به صنعت را نفی و انقلاب اسلامی نیز نه به كل وابستگی نفتی را خواستار است پس باید به تكنولوژی و تحول صنعتی رسیده و به مسائل علوم انسانی بیشتر از قبل بپردازیم.
قبادی ، صنعت نفت را یكی از حوزه های آسیب شناسی در حوزه صنعت عنوان كرد و ادامه داد: در یكصدمین سالگی كشف نفت به توسعه تكنولوژی نرسیدیم.
وی بررسی مقالات سه همایش توسعه تكنولوژی از جمله فقدان بستر فرهنگی مناسب و سیاست گذاری و مدیریت نامناسب را در این آسیب شناسی مفید عنوان كرد.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی آسیب شناسی نظام دانشگاهی را تعامل دانشگاه و جامعه بیان كرد و گفت: برگزاری سمینار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامی و همچنین برگزاری كنگره ملی در علوم انسانی و همایش های فرهنگ دانشگاهی به تعامل دانشگاه و جامعه كمك شایانی می كند.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی با تاكید بر ارتباط بین مراكز پژوهشی و حوزه های اجرایی و سیاست گذاری صورت گرفته ادامه داد:این تلاش ها بسیار محدود بوده و ارتباط بین پژوهشگران و كاربران بالقوه به دست اتفاق سپرده شده است.
وی افزود: تربیت انسان مساله مند در دانشگاه ها به رویكرد بهتر این حوزه كمك شایانی خواهد كرد .
قبادی، گونه های ارتباط با صنعت را سه نوع عنوان كرد ‌و گفت: ایجاد رشته هایی همچون مدیریت، سیاست گذاری علم و فناوری كه با صنعت ارتباط داشته و رشته هایی همچون جامعه شناسی و روانشناسی كه در جذب رضایت مشتری موثر هستند و علوم انسانی محض كه بایسته های صنعتی شدن را بیان می كند.
وی سه لایه یا سطح را در صنعتی شدن گونه های ارتباط موثر عنوان كرد و گفت: سطح بنگاه یا لایه عملیاتی و اجرایی در علوم انسانی فناورانه، سطح سیاست گذاری یا استراتژی های صنعتی كه در حوزه علوم انسانی سیاستی و سطح كلان یا مبانی ضرورت صنعتی شدن، دنیا گرایی، فرهنگ صنعتی شدن و فرهنگ كار در علوم انسانی نظری (نظریه وبر) از گونه های ارتباط در سطح صنعتی است.
قبادی به رویكرد نظری مطلوب تعامل دانشگاه و جامعه در ایران اشاره كرد و گفت: نگاه مرتون ( رشد علم در بستر فرهنگی مناسب)، مبارزه با ضد علم و شبه علم كه نتیجه مطالعه شیخ جباری در فرهنگستان بود و عبور از مرحله پیشاعلم كه می گوید ما در مرحله پیشین گرفتار هستیم از نظریه مطلوب در تعامل دانشگاه و جامعه در ایران است.
وی به نقد از دانشگاه نسل سوم اشاره كرد و گفت: دانشگاه نباید به زائده صنعت تبدیل شود.
قبادی در ادامه به نگاه هاردینگ یا ماهیت چند فرهنگی علم اشاره كرد و افزود: تلفیق نگاه مرتون(مطالبه علم از جامعه) و هاردینگ(علم در خدمت نیازهای جامعه به تعامل دانشگاه و جامعه كمك می كند.
وی تاكید كرد: طراحی الگوی بومی ارتباط دانشگاه و جامعه نیازی است كه راهبرد این طرح را سرعت می بخشد.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی افزود: كارهای مطالعاتی كه در تحلیل محتوای منابع، مقالات و و رساله ها و گزارش ها و گرد آوری آنها پیشنهادی برای ارتباط بهتر صنعت و علوم انسانی است.
وی به مستند سازی تجارب افراد فعال در صنعت و علوم انسانی اشاره كرد و ادامه داد: این افراد باید با دانش های ضمنی خود از صنعت با مستند سازی تجارب به ارتباط بهتر صنعت و علوم انسانی كمك كند .
قبادی تاكید كرد: تعامل دفتر ارتباط با صنعت در معاونت پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با دانشگاه ها فرصت های مطالعاتی صنعت را بهبود می بخشد.
**8398**1601**