تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب مورد توجه قرار دارد

قزوین - ایرنا - رئیس پژوهشكده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: شكل گیری، راهكارها و اهداف تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی مورد اشاره قرار گرفته و تبیین شده است.

به گزارش ایرنا،دكتر حاكم قاسمی روز دوشنبه در همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی كه در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: بیانیه مقام معظم رهبری الزامات تحقق و شكل گیری تمدن نوین اسلامی را به عنوان الگوی نظام پیشرفته اسلامی پیش بینی كرده است.
وی در ادامه در خصوص همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی گفت: این همایش بخشی از یك برنامه سراسری است كه چهار سال پیش تصویب و اجرایی شد و هرساله هفته اول اسفندماه كه به عنوان هفته ملی تمدن اسلامی نام گذاری شده، برنامه ای در این خصوص برگزار می شود.
قاسمی ادامه داد: در این هفته مجموعه ای از برنامه ها با مشاركت دانشگاه های كشور اجرا می شود كه امسال مراسم آغازین آن در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیت هفت كمیسیون تخصصی هفته تمدن نوین اسلامی،گفت: با توجه به تاسیس پژوهشكده آینده پژوهی برای اولین بار در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مسئولیت كمیسیون آینده پژوهی هفته تمدن نوین اسلامی نیز به این دانشگاه سپرده است.
قاسمی اظهار داشت: این كمیسیون با رویكرد آینده پژوهی، موضوع تمدن نوین اسلامی را مطالعه و با هدف كمك به فرایند آینده سازی و ایجاد تمدن نوین اسلامی راهكارهای این حوزه را بررسی می كند.
وی همچنین گفت: تاكنون در سال های گذشته سه همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شده كه حاصل آن در سه مجموعه هفت جلدی تمدن نوین اسلامی به چاپ رسیده است.
رئیس پژوهشكده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: در این دوره از همایش، از حدود 90 مقاله ارسال شده به دبیرخانه 15 مقاله به كمیسیون آینده پژوهی مربوط است كه 9 مورد آن برای ارایه در همایش انتخاب شد.
قاسمی افزود: این مقالات، راهكارهای دستیابی به تمدن نوین اسلامی را با رویكردی آینده پژوهانه بررسی و پیشنهاد می كنند.
7388*3013