94 واحد تولیدی راكد در خراسان رضوی به چرخه تولید بازگشتند

مشهد- ایرنا- مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران گفت: با ارائه مشاوره های حقوقی به صاحبان صنعت و حمایتهای این سازمان از ابتدای امسال تاكنون 94 واحد راكد و نیمه راكد در خراسان رضوی به چرخه تولید و اشتغال بازگشته اند.

فرهاد اصل ایرانی فام روز یكشنبه در نشست هیات داوری شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی در مشهد بر رفع موانع تولید، احیای واحدهای راكد و نیمه راكد در جهت روند توسعه صنعتی مناسب تاكید و بیان كرد: رویكرد سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی نسبت به موضوع كارآفرینی، فعالیتهای صنعتی و اقدامات موثر در حوزه صنعت نگاه حمایتی در راستای افزایش تولید و اشتغال بوده لذا به همین منظور حمایتهای لازم صورت گرفته است.
وی افزود: این سازمان از سرمایه گذاریهای مشروع با هدف ایجاد تولید و اشتغال حمایت كرده و همچنین در خصوص رفع موانع تولید آنها مشاوره های حقوقی ارائه داده و همیشه در كنار صاحبان صنعت بوده تا روند شروع كار آنها با شتاب انجام شود.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران ادامه داد: با توجه به فرصتی كه از سوی این سازمان برای واحدهای صنعتی و تولیدی راكد و نیمه راكد فراهم شده صنعتگران باید از آن نهایت بهره را ببرند تا ساخت و ساز واحد خود را به اتمام برسانند.
وی گفت: تمام پرونده های حقوقی صنعتگران در سراسر شهركها و نواحی صنعتی كشور با دقت زیاد رصد و بررسی شده تا كوچكترین حقی از صنعتگران ضایع نشود. در چارچوب كمك به واحدهای صنعتی تولیدی و حركت به سمت تولید و اشتغال پایدار مهلت لازم برای اجرای پروژه ها و روند اجرای كار به صاحبان صنایع داده شده است.
ایرانی فام افزود: در مسیر حمایت از صنعت و صنعتگران و كمك به ایجاد تولید و اشتغال هیچ كوتاهی را نخواهیم پذیرفت تا صاحبان صنعت به سمت پیشرفت و رشد اقتصادی پرشتاب حركت و فعالیت نموده و بر این اساس هیچ واحد صنعتی فعال حتی با كمترین میزان اشتغالزایی تعطیل نشود.
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: آشنایی بیشتر صنعتگران با قوانین و مقررات حوزه صنعت باعث طرح مسائل پیش روی این حوزه و شتاب در رفع موانع آنها خواهد داشت تا صنعتگران بدون دغدغه به كار خود ادامه دهند.
مسعود مهدیزاده مقدم افزود: طی نشستهای مختلف در كارگروههای صنعت راهكارهای پیش رو برای حمایت بیشتر و رفع موانع تولید به صنعتگران ارائه شده تا از تمام ظرفیتها جهت بهبود وضعیت صنعتگران استفاده شود.
وی ادامه داد: برای رفع مشكلات حقوقی واحدهای تولیدی با بانكها و دستگاههای اجرایی نیز از سال 1393 'كمیسیون حمایت قضایی' در 11 شهرك صنعتی خراسان رضوی فعال شد تا پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی پیش از ارائه به دادگاه، در همین كمیسیون حل و فصل شوند.
43 درصد از كل واحدهای صنعتی خراسان رضوی شامل دو هزار و 569 واحد در شهركها و نواحی صنعتی این استان مستقر هستند. این تعداد 23 درصد سرمایه گذاری و 39 درصد اشتغال صنعتی خراسان رضوی را در اختیار دارند.
84 هزار واحد صنعتی در سطح كشور فعالیت دارند كه 93 درصدشان صنایع كوچك محسوب می شوند.
7489/1858