جزئیات میراث 52 هزار میلیارد تومانی قالیباف در شهرداری تهران

تهران- ایرناپلاس- ماجرای بدهی‌های شهرداری تهران در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف انگار تمامی ندارد. با این حال، به تازگی اظهارنظر قالیباف در یك برنامه تلویزیون، آتش زیر خاكستر را دوباره شعله‌ور كرد.

قالیباف بدهی 54 هزار میلیارد تومانی منتسب به دوره شهرداری‌اش را یك دروغ بزرگ دانست. از همان زمان بود كه موافقان و مخالفان او دست به كار شدند و هر كدام در رد یا تأیید آن اظهارنظر كردند.

سكینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایرنا پلاس با استناد به اسناد موجود، رقم دقیق این بدهی‌ها را با جزئیات بیان كرده است.

به گفته او رقم قطعی بدهی‌های ثبت شده و ثبت نشده شهرداری تهران تا پایان شهریور 96، نزدیك به 52 هزار و 123 میلیارد تومان است كه البته با توجه به افزوده شدن جرایم مربوط به تسهیلات بانكی بیشتر هم شده است. او می‌گوید این رقم توسط یك شركت حسابرسی خصوصی استخراج شده و مدیریت فعلی هیچ دستی در آن نبرده است.

اشرفی با اشاره به اینكه در زمان شهرداری محمدعلی نجفی، سندی به نام سند تحویل و تحول شهرداری تهران در شهریور 96 تدوین و به شورا ارائه شد، می‌افزاید: یكی از مواردی كه در این سند به آن اشاره شده بود، بحث بدهی شهرداری تهران به بانك‌ها و پیمانكاران بوده است. این سند حداقل در حوزه بدهی‌ها و تعهدات شهرداری توسط یك سازمان حسابرسی معتبر مورد تأیید قرار گرفته است، نه اینكه خود ما بر اساس اسناد به آن وارد شده باشیم.

**رقم بدهی‌های قطعی و ثبت شده

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران بر اساس نتایج این بررسی درباره بدهی‌ها می‌گوید: ما یك سری بدهی‌های قطعی و ثبت شده در شهرداری تهران داریم كه رقم آن تقریباً 29 هزار و 510 میلیارد تا شهریور 96 است . از این رقم تقریباً 65 درصد، بحث اصل سود و جرایم تسهیلات بانكی است كه در طول یك سال و نیم كه از شهریور 96 گذشته بر این جرایم افزوده شده، ولی تا پایان شهریور سال 96 حدود 19 هزار و 65 میلیارد تومان رقم همین جرایم، اصل و سود این تسهیلات بانكی است.

اما گویا بقیه 29 هزار میلیارد تومان مربوط به تعهداتی است كه به پیمانكاران در مناطق 22 گانه شهرداری وجود دارد. اشرفی ادامه می‌دهد: همچنین تعهداتی نسبت به سازمان‌ها و شركت‌های تابعه و توافقات داخلی كه سازمان املاك با شهرداری تهران داشته است، وجود دارد. به این موارد باید اوراق مشاركتی كه قبلاً ارائه شده و تا شهریور96 ارزش آن حدود هزار میلیارد تومان است را هم اضافه كنیم. بقیه هم مربوط به مانده تعهدات سازمان‌های وابسته و شركت‌های تابعه بوده كه خارج از موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای متعهد شدند. به این معنی كه توافقات آنها در ردیف‌های بودجه‌ای دیده نشده و رقم آن تقریباً سه هزار و 664 میلیارد تومان است.

**14 هزار و 13 میلیارد تومان بدهی‌های ناشی از توافقات

بدهی‌های ناشی از توافق با سایر سازمان‌ها و نهادها تقریباً 14 هزار و 13 میلیارد تومان است كه اگرچه این‌ها توافقاتی است كه ثبت نشده، اما پیمانكاران به دنبال طلب خودشان هستند و برای تعیین تكلیف آن به جلوی ساختمان شهرداری مراجعه می‌كنند.

وی توضیح می‌دهد: این‌ها مواردی است كه در ردیف‌های بودجه‌ای ثبت نشده و پیمانكاران، سازمان‌ها، شركت‌ها و مناطق شهرداری به‌صورت موردی كارهایی را برای شهرداری انجام داده اند.

به گفته معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، برخی از تعهدات شهرداری مربوط به پروژه‌های فاقد اعتبار مصوب بوده است. این پروژه‌هایی است كه در محل درآمدی كه برای آن پیش‌بینی‌شده، تعهد انجام نشده و فراتر از آن تعهدی را انجام داده كه در اصلاحیه‌های بودجه‌ای توجهی به آن صورت نگرفته است.

**بدهی نهایی شهرداری قطعاً بیشتر از 52 هزار میلیارد است

اشرفی با بیان اینكه برخی از دعاوی مطروحه علیه شهرداری نیز داریم كه هنوز رای قطعی در مورد آنها صادر نشده است تصریح كرد: كل بدهی‌های ثبت شده و ثبت نشده شهرداری تهران تا پایان شهریورماه 96 تقریباً 52 هزار و 123میلیارد تومان است. این بدهی‌ها توسط یك شركت حسابرسی خصوصی معتبر بر اساس مدارك و مستنداتی كه توسط معاونت مالی و اداری ارائه كرده، احصا شده است. البته طی این مدت حتماً جرایم بیشتری مشمول تسهیلات بانكی شده و رقم قطعی قطعاً بیش از این است.