تكميل سامانه فاضلاب ماكو نيازمند 800 ميليارد ريال اعتبار است

اروميه - ايرنا - مدير امور آب و فاضلاب ماكو گفت: تكميل سامانه فاضلاب اين شهرستان به 800 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد و در صورت تخصيص اين ميزان اعتبار، اين طرح در سال آينده به بهره برداري مي رسد.

يعقوب حسين نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين سامانه در سال 1376 آغاز شد ولي در اين مدت به علت اختصاص نيافتن اعتبار مناسب ناتمام ماند.
وي بيان كرد: طول شبكه اصلي و فرعي و خط انتقال طبق نقشه هاي اجرايي طرح 127 كيلومتر بوده كه 31 كيلومتر به اجرا درآمده و براي باقي مانده در قالب اين طرح 550 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
مدير امور آب و فاضلاب ماكو ادامه داد: تصفيه خانه فاضلاب اين شهرستان نيز با 30 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجرا بوده و براي تكميل اين تصفيه خانه 250 ميليارد ريال اعتبار بايد در نظر گرفته شود.
حسين نژاد افزود: طرح تصفيه خانه فاضلاب ماكو با فرآيند SBR / لجن فعال با هوادهي ممتد/ در 2 مدول احداث مي شود.
وي اضافه كرد: در كنار تامين اعتبار، بازگشايي جاده ساحلي و تعريض خيابان امام از مهمترين ملزومات اجراي اين پروژه به شمار مي رود.
به گزارش ايرنا در حال حاضر 100 درصد جمعيت شهري آذربايجان غربي تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شهري در حوزه آب و بيش از دو سوم اين جمعيت نيز در حوزه جمع آوري فاضلاب تحت پوشش اين شركت قرار دارند.
شهرستان ماكو از جمله شهرهايي است كه احداث سامانه فاضلاب در آن ضروري به نظر مي رسد.
7132/3072

سرخط اخبار استان‌ها