نظر ميراث فرهنگي براي واگذاري دولتخانه به شهرداري مثبت است

قزوين - ايرنا - رييس شوراي اسلامي شهر قزوين با تاكيد بر مرمت مجموعه دولتخانه صفوي گفت: در پي گفت و گوهاي انجام شده، نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور براي واگذاري دولتخانه به شهرداري و بازسازي آن مثبت است.

به گزارش ايرنا حكمت الله داودي شنبه شب در نشست شوراي اسلامي شهر قزوين كه به منظور بررسي بودجه پيشنهادي شهرداري برگزار شد، افزود: هر طرحي كه در حوزه معماري و شهرسازي در شورا تصويب مي شود بايد به شورايعالي معماري و شهرسازي كشور ارسال شده و بعد از تاييد نهايي اجرايي شود.
وي اضافه كرد: در گذشته بارها اتفاق افتاده كه طرحي در صحن شورا تصويب شده اما در تهران با آن مخالفت شده است.
اين مسئول گفت:در خصوص مرمت و بازسازي دولتخانه صفوي و طرح هاي مشابه آن نيز بايد ابتدا با كارشناسي لازم اقدام كرد تا از خسارت هاي احتمالي در آينده و رد شدن طرح هاي پيشنهادي جلوگيري شود.
داودي در ادامه با اشاره به بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندس گفت: اميدواريم با توجه به فعاليت 10 هزار مهندس در نظام مهندسي استان بتوانيم از ظرفيت هاي آنها براي رفع مسايل شهري و همكاري با جامعه مهندسان گام هاي بلندي را برداريم.
فرج الله فصيحي رامندي ديگر عضو شوراي اسلامي شهر قزوين نيز با بيان اينكه دولتخانه بايد به شهرداري واگذار شود، گفت: سازمان ميراث فرهنگي هم بر اين امر اذعان كرده كه توان مرمت و بازسازي اين مجموعه را ندارد بنابراين بهتر است دولتخانه به شهرداري واگذار شود.
وي افزود: با توجه به تغيير رويكرد در اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري قزوين به نظر مي رسد با مذاكره مجدد با اين دستگاه زمينه واگذاري اين مكان به شهرداري فراهم شود.
فصيحي ادامه داد: در همين راستا به سازمان ميراث فرهنگ پيشنهاد كرديم با واگذاري اين مجموعه به شهرداري براي بازسازي طي يك دوره پنج ساله موافقت كند در غير اين صورت وضعيت دولتخانه در سال هاي آينده به تدريج بدتر خواهد شد.
7388* 6101