معافيت مالياتي مشوق ورود ارز صادراتي به كشور است

تهران- ايرنا- عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مشكلات انتقال پول از خارج به كشور، گفت: معافيت مالياتي به عنوان ابزاري در دست دولت و مجلس، مشوق و انگيزه اي براي وارد كردن ارز صادراتي به كشور است.

به گزارش ايرنا از خانه ملت، محمد حسيني، روز شنبه افزود: با وجود سختي هايي كه براي انتقال پول وجود دارد، اما انجام اين مهم غيرممكن نيست، ولي اسدالله عسگراولادي مانع ورود ارز صادراتي به كشور مي شود. او در توجيه عدم وارد كردن بيش از 16.5 ميليون يورو ارز صادراتي به كشور، ناشناس بودن سامانه نيما براي كشورهاي طرف معامله با ايران را بهانه كرده است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بيان اينكه انتقال پول به كشور دشوار است، ادامه داد: با وجود مشكلات در انتقال پول خيلي از صادركنندگان مي توانستند پول هايشان را منتقل كنند، اما دست به اين كار نزدند.
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس دهم شوراي اسلامي بيان داشت: از آنجايي كه شاهد عدم انتقال ارزهاي صادراتي به كشور هستيم، روز پنج شنبه در زمان بررسي لايحه بودجه سال 98 در صحن علني مصوب كرديم، در صورتي صادركننده از معافيت مالياتي و ارزش افزوده برخوردار مي شود كه منابع ارز خود را وارد كشور كند.
وي با بيان اينكه اين مصوبه اهرم تشويقي محسوب مي شود، گفت: شروط معافيت مالياتي مشوقي است تا هم ارز صادراتي به كشور برگردد و هم نياز ارزي براي واردات تامين شود.
حسيني با قبول اينكه تبادل بانكي ايران و كشورهاي خارجي با مشكل مواجه است، اظهار داشت: در مورد ارز صادراتي عسگراولادي بايد گفت، هر چند وارد كردن ارز به كشور سخت و هزينه بر است اما امكان پذير بوده با اين حساب برآورد بنده اين است كه وي نخواستند ارز را وارد كشور كنند.
سيام*ا.ع*1535