آستان قدس رضوی به پرداخت مالیات مكلف شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آستان قدس رضوی، بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را در سال آینده به پرداخت مالیات مكلف كردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - شنبه - مجلس بندهای الحاقی تبصره 9 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 كل كشور را بررسی و تصویب كردند.
نمایندگان در بند الحاقی 5 تبصره 9 این لایحه مقرر كردند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است 10 درصد بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای(كنسرت) در تهران و كلان شهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كند.
نمایندگان در بند الحاقی6 بخش درآمدی تبصره 9 این لایحه نیز مقرر كردند: در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی كه اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ 110112 اقدام كنند.
همچنین با تصویب نمایندگان در بند الحاقی7 تبصره 9 بخش درآمدی این لایحه، درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت مندرج در ردیف های 140211،140161، 140103 جدول شماره(5) اختصاصی تلقی می‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزینه است.

**10 درصد به عوارض گمركی و سودبازرگانی واردات لوازم آرایشی اضافه می شود
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس بند الف تبصره 10 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 كل كشور را تصویب كردند.
نمایندگان در این بند، شركت های بیمه‌ای را مكلف كردند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یك از شركت ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كنند. وجوه واریزی شركت های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
نمایندگان در بند ج تبصره 10 بخش درآمدی این لایحه نیز تصویب كردند: در سال 1398 به عوارض گمركی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً 10‌درصد اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز می‌شود
نمایندگان در بند الحاقی بخش درآمدی تبصره 10 مقرر كردند: وجوه و هزینه هایی كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تكمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سازمان اوقاف و امور خیریه (حسب مورد) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
سیام*9121**3050*1336