گزارش «مولر» درباره دخالت روسيه در انتخابات آمريكا منتشر مي شود

تهران-ايرنا-شبكه سي.ان.ان به نقل از منابع آگاه خبر داد كه «بيل بار» دادستان كل آمريكا آماده مي شود كه تا هفته گزارش نهايي «رابرت مولر» بازپرس ويژه پرونده دخالت ادعايي روسيه در انتخابات 2016 ايالات متحده را دريافت كرده و سپس خلاصه اي از آن را به كنگره ارائه كند.

به گزارش پنجشنبه ايرنا، اين گزارش كه محرمانه است نتيجه دو سال تحقيقات مولر به شمار مي آيد و امكان دارد كه زمان دقيق ارائه آن تغيير كند.
هنوز معلوم نيست كه چه زماني و چه بخش هايي از گزارش مولر به كنگره فرستاده مي شود. اما از آنجايي كه دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا به زودي براي ديدار با «كيم جونگ اون» رهبر كره شمالي راهي آسيا مي شود، احتمال مي رود كه مقام هاي آمريكايي براي جلوگيري از تداخل با تلاش هاي ديپلماتيك كاخ سفيد، انتشار اين گزارش به زمان ديگري شود.
وزارت دادگستري و دفتر مولر از اظهارنظر در اين باره خودداري كردند. «بار» گفته تا جايي كه امكان داشته باشد سعي خواهد كرد در برابر كنگره و افكارعمومي «شفاف» و «مطابق با قوانين» عمل كند.
طبق قوانين، مولر بايد گزارش «محرمانه اي» از نتيجه گيري هاي خود را به دادستان كل ارائه كند اما الزامي براي ارائه اين گزارش به كنگره يا افكارعمومي وجود ندارد. بنابراين، «بار» بايد تصميم گيري كند كه چه بخش هايي از گزارش را به كنگره ارائه دهد.
با پايان يافتن تحقيقات مولر، رسيدگي به پرونده هاي افرادي كه در همين چارچوب به دادگاه ها ارائه شده است ادامه خواهد يافت. تاكنون كار «مايكل كوهن» وكيل سابق ترامپ و «پال مانافورت» رئيس سابق ستاد انتخاباتي ترامپ به دادگاه كشيده شده است.
گفته مي شود كه روس ها در انتخابات رياست جمهوري 2016 به نفع ترامپ دخالت كرده و ميان ستاد انتخاباتي ترامپ و روسيه «تباني» وجود داشته است.
شبك**9423**1392