توزيع 700 تن كود شيميايي به كشاورزان آستارا آغاز شد

آستارا - ايرنا - مدير جهاد كشاورزي آستارا گفت: توزيع 700 تن كود شيميايي براي بهره وري اراضي آغاز شده است و كشاورزان بعد از دريافت حواله، به واحدهاي خدمات جهاد لوندويل و ويرموني اين شهرستان مراجعه كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، ايرج شياركار روز سه شنبه در بازديد از مراكز توزيع كود شيميايي آستارا اظهار داشت: كودهاي شيميايي از نوع ازته، فسفاته و پتاسه است و اغلب در آستارا در كشت برنج، به عنوان مهمترين محصول اين شهرستان استفاده مي شود.
وي همچنين از پرداخت 6 ميليارد و 786 ميليون ريال تسهيلات خريد ماشين آلات كشاورزي به 27 كشاورز اين شهرستان خبر داد و افزود: اين تسهيلات، متغير و با معرفي كشاورزان از اداره جهاد كشاورزي به بانك عامل براي خريد كمباين برنج، تراكتور، نشاءكار و دروگر پرداخت شده و ميزان آن نسبت به سال قبل حدود 30 درصد افزايش داشته است.
شياركار اظهار كرد: حدود 20 درصد شاليزارها شخم زمستانه شد و شاليكاران به منظور افزايش بهره وري اراضي به شخم زمستاني اقدام كنند.
امسال از سه هزار و 200 هكتار شاليزار آستارا 14 هزار و 900 تن شلتوك برداشت و هشت هزار و 200 تن برنج سفيد توليد شد.
آستارا با 91 هزار نفر جمعيت و 6 هزار بهره بردار كشاورزي در غرب استان گيلان و همسايگي جمهوري آذربايجان واقع شده است.
7105 / 7124 /6030