سلماس قهرمان مسابقات كشتي چهارجانبه جام ٢٩ بهمن شد

اروميه - ايرنا - تيم كشتي آزاد سلماس با غلبه بر حريفان خود عنوان قهرماني مسابقات كشتي چهار جانبه جام ٢٩ بهمن را كسب كرد.

به گزارش ايرنا اين مسابقات امروز /سه شنبه/ با شركت ٦٨ كشتي گير در 14 وزن از شهرستان هاي سلماس، بوكان، شوط و مياندوآب در سالن ورزشي 2 هزار نفري سلماس برگزار شد.
در اين مسابقات تيم كشتي سلماس با 9 مدال طلا، سه نقره و 2 برنز و كسب 133 امتياز بر سكوي نخست ايستاد.
تيم شوط با 116 امتياز و تصاحب چهار طلا، چهار نقره و پنج برنزمقام دوم را كسب كرد و تيم مياندوآب نيز با 113 امتياز و كسب يك طلا، 2 نقره و پنج برنز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
7156/7129