جلوي ساخت نماهاي رومي در سطح استان گرفته مي شود

قزوين – ايرنا – معاون امور عمراني استاندار قزوين گفت: ساخت نماهاي رومي باعث تحميل بار اضافه به ساختمانها و افزايش آسيب پذيري آنها مي شود به همين دليل از ساخت نماهاي رومي در سطح استان جلوگيري خواهد شد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي استانداري قزوين، علي فرخزاد روز دوشنبه در نشست با اعضاي شوراي شهر قزوين كه در استانداري قزوين برگزار شد، افزود: ساخت نماهاي رومي نه تنها به لحاظ معماري مغاير با معماري بومي قزوين است، بلكه با تحميل بار اضافه به ساختمان باعث كاهش استحكام بنا و ريزش آن در مواقع زلزله خواهد شد بنابراين طبق مصوبات شوراي فني ساختمان از ساخت آنها جلوگيري خواهد شد.
فرخ زاد اظهار كرد: در استان قزوين تخلفات ساختماني به مراتب كمتر از استانهاي هم تراز خود از نظر حجم ساخت و سازها است اما باز هم بايد دستگاه هاي متولي نظارت بيشتري بر فرايند احداث ساختمانها داشته باشند تا جلوي ساخت و سازهاي بي كيفيت در استان گرفته شود.
6101