مسوولان سميرم از كوچ زودهنگام عشاير پيشگيري كنند

اصفهان-ايرنا-مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان از مسوولان سميرم خواست تا از همين امروز پيگير كوچ نكردن زودهنگام عشاير قشلاق به اين شهرستان باشند.

به گزارش ايرنا، منصور شيشه فروش روز دوشنبه در جلسه ستاد مديريت بحران سميرم در فرمانداري اين شهرستان با اشاره به مشكلات ناشي از كوچ خارج از زمان قانوني تقويم كوچ افزود: نخستين و مهمترين مشكل احتمالي كوچ اين گروه از عشاير و دام هايشان، بروز سرما و سيلاب است.
وي يادآور شد: تاكنون بارها، چه در فصل بهار و پيش از زمان تقويم كوچ بهاره در 25 ارديبهشت و چه در اول مهر و زمان قانوني تقويم كوچ پاييزه، شاهد بارندگي هاي شديد همراه با سرما و ايجاد مشكل براي دام ها، عشاير و سازمان هاي امدادي بوده ايم.
وي تصريح كرد: مديران امور عشاير و منابع طبيعي به همراه فرماندار و ديگر مديران ستاد بحران بايد از امروز با مكاتبه و سفر به استان هاي گرمسيري جنوب كشور ضمن حضور در اجتماعات عشايري، از مديران ارشد استان هاي ياد شده بخواهند تا جلوي كوچ زودهنگام عشاير را بگيرند و طبق قانون در زمان اعلام شده در منطقه ييلاقي سميرم حضور يابند.
مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان هشدار داد: كوچ زودهنگام علاوه بر اين مشكلات باعث نابودي طبيعت و محل استقرار خود عشاير مي شود.
وي در ادامه به موضوع فرونشت ها و فروچاله هاي ايجاد شده در برخي از مناطق اشاره كرد و گفت: اين پديده نه تنها در استان اصفهان بلكه در بسياري از نقاط كشور رخ داده و علت اصلي آن اُفت آب هاي زيرزميني و مستعد شدن دشت هاي خالي از آب براي فرونشست زمين است.
شيشه فروش اظهار داشت: فروچاله ايجاد شده در منطقه هرمزآباد بخش وردشت شمال سميرم امروز مورد بازبيني اعضاي ستاد مديريت بحران قرار گرفت و مقرر شد سازمان هاي مرتبط محدوده اي براي حفاظت در اطراف اين فروچاله، مشخص و فنس كشي كنند.
وي تصريح كرد: در 15 روز آينده گروهي از كارشناسان آب منطقه اي و جهاد كشاورزي طرح علاج بخشي در محدوده فروچاله هرمزآباد را با مطالعه دقيق، اجرا و موارد را به ستاد مديريت بحران استانداري اعلام خواهند كرد.
مديركل مديريت بحران استان اصفهان در همين پيوند به موضوع اعتبار بحران در بخش خشكسالي نيز اشاره كرد و گفت:30 ميليارد و500 ميليون ريال اعتبار در سال جاري براي نجات باغ ها و درختان سيب سميرم اختصاص يافت.
شيشه فروش تاكيد كرد: ارزيابي ها از موفقيت اجرا و اعطاي اين تسهيلات حكايت دارد چرا كه پيش بيني ها از خشكي حدود 13 هزار هكتار درخت خبر مي داد اما با مديريت و تخصيص اين اعتبار جلوي اين بحران گرفته شد.
وي خاطرنشان كرد: اختصاص200 كيلومتر لوله و بازسازي30 رشته قنات نيز در همين مدت انجام شده و مطالعات مرتبط با سازگاري با شرايط كم آبي نيز در دستور كار ستاد مديريت بحران استان است.
وي ادامه داد: در سال 96 افزون بر 146 ميليارد ريال غرامت از سوي صندوق بيمه كشاورزي به دامداران و كشاورزان سميرم پرداخت شد.
مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان با بيان اينكه تا پايان خرداد سال 98 تعداد 12 حلقه چاه براي تامين آب روستاهاي سميرم حفر مي شود، افزود: هفت هزار ميليون ريال اعتبار براي اين منظور اختصاص داده شده است.
وي يكي از مشكلات اين شهرستان را تامين گرمايش 13 مدرسه با استفاده از نفت و وجود 16 كانكس بعنوان دفتر مدير مدرسه عنوان كرد و افزود: اين موضوع در هفته آينده پيگيري و براي رفع مشكل اقدام خواهد شد.
شهردار شهر حنا نيز در اين جلسه به نمايندگي از شهرداران چهار شهر شهرستان سميرم گفت: هر چهار شهرداري هيچگونه ماشين آلات روزآمد براي مواجهه با بحران ها و حوادث احتمالي ندارند.
صادق شهبازي تصريح كرد: همه ايستگاه هاي آتش نشاني شهرداري هاي سميرم، حنا، ونك و كُمه بدليل نداشتن اعتبار نيمه تمام مانده اند.
وي تاكيد كرد: تخصيص اعتبار ستاد مديريت بحران به شهرداري ها از سال 93 تا زمان حاضر متوقف شده و ريالي در اين بخش به شهرداري ها اختصاص داده نشده است.
شهردار شهر ونك در غرب سميرم هم اظهار داشت: يكصد واحد مسكوني اين شهر در معرض فرونشست است و سازمان ها و كميسيون هاي مرتبط با تغيير كاربري زمين هنوز مجوزي به شهرداري براي تخصيص زمين در مكان هاي مناسب ديگر نداده اند.
علي اميري با اشاره به محدوديت زمين ملي در منطقه ونك افزود: كميسيون ماده پنج استاني هر بار به بهانه اي اجازه تغيير كاربري زمين هاي معرفي شده از سوي شهرداري ونك را نداده است.
وي از مديران حاضر در جلسه خواست براي پيشگيري از وقوع حادثه و فرونشست ديگر در ونك، به اين مشكل رسيدگي كنند.
سميرم در جوار دنا و زاگرس مركزي بعنوان مركز اصلي ييلاق عشاير ايل قشقايي داراي30 هزار جمعيت عشايري در شش ماه از سال است.
اين شهرستان در 160 كيلومتري جنوب اصفهان و 164 كيلومتري شمال ياسوج قرار دارد.
7147/6027