بيش از 16 هزار نفر در تعاوني هاي كردستان اشتغال دارند

سنندج - ايرنا - مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان گفت: در مجموع 16 هزار و 100 نفر در قالب شركت هاي تعاوني اين استان و در بخش هاي مختلف اشتغال دارند.

برهان صلواتي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: براساس آخرين آمار اكنون يك هزار و 839 تعاوني در استان كردستان فعال است.
وي با بيان اينكه سياست ما حمايت از تعاوني ها و گسترش آنها در استان است، اضافه كرد: 207 هزار و 693 نفر در تعاوني هاي اين استان عضو هستند.
صلواتي تعداد تعاوني هاي مسكن مهر استان را 126 مورد اعلام كرد و افزود: در قالب اين تعاوني ها 18 هزار واحد مسكوني احداث و تاكنون 14 هزار واحد به اعضاي آن واگذار شده است.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان يادآور شد: در قالب تعاوني هاي متعارف كارگري و كارمندي هم پنج هزار و 600 واحد مسكوني احداث و واگذار شده است.
وي با بيان اينكه ميانگين سرانه ايجاد شغل براي هر نفر در كردستان، 380 ميليون ريال است، گفت: بيشترين تعداد تعاوني ها در شهرستان سنندج و كمترين آن مربوط به شهرستان سروآباد است.
به گزارش ايرنا، بر اساس آخرين تقسيمات كشوري كردستان داراي 10 شهرستان، 29 شهر، 31 بخش، 86 دهستان و يك هزار و 697 آبادي داراي سكنه است.
7355/9102