روش بازي و يادگيري به معلمان آموزش داده مي شود

تهران-ايرنا-وزير آموزش و پرورش گفت:از آنجا كه اجراي ناقص هر طرح اهداف آموزشي را تحت تاثير قرار مي دهد، بنا داريم آموزش هاي لازم را به معلمان كه مجريان اصلي طرح بازي و يادگيري هستند، ارائه دهيم.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ايرنا، سيد محمد بطحايي روز شنبه در حاشيه آئين افتتاح طرح بازي و يادگيري در جمع خبرنگاران افزود:ذات اين برنامه مهمترين دليل بقاي طرح در مدارس است وقتي مدرسه، دانش آموزان و اوليا با ثمرات اين برنامه آشنا شوند اين برنامه ادامه مي يابد چرا كه اجراي بهتر آن را از ما مطالبه خواهند كرد.
وزير آموزش و پرورش تصريح كرد:وجود امكانات و فضاي آموزشي يكي ديگر از شرايط است كه بايد فراهم شود همچنين معلمان روش هاي آموزشي جديد را بايد بگذرانند.
بطحايي بيان داشت:اگر در طرح هاي اين چنيني نيروي انساني كه قرار است راهبري كند آموزش كافي نديده باشد گاه به ضد خود تبديل مي شود و با اجراي نامناسب طرح بازي و يادگيري بچه ها از بازي متنفر مي شوند.
وي ادامه داد:به همين دليل گذراندن آموزش هاي لازم براي اجراي موفق برنامه مدنظر است و اين طرح امروز به صورت رسمي آغاز شد و اميد است براي سال آينده در مدارس بيشتري اجرا شود.
وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه در وراي هر بازي آموزشي يك فلسفه يادگيري نهفته است، گفت: بنابراين يكي از ظرفيت ها براي اجراي موفق طرح بازي و يادگيري در ميان توليدكنندگان بازي هاي آموزشي است و در كنار آن مجموعه اي از متخصصان بازي هاي آموزشي را داريم.
بطحايي بيان داشت : سعي مي كنيم آموزش ها به معلمان حضوري باشد اما در جاهايي كه امكانات آن فراهم نباشد سعي مي كنيم از روش مجازي در آغاز راه استفاده كنيم و معلمان با گذراندن آموزش ها، گواهي مربوط را كسب خواهند كرد.
اجراي طرح بازي و يادگيري از امروز 27 بهمن ماه در يك هزار مدرسه سراسر كشور ويژه دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم ابتدايي آغاز شد.
علمي *1883 *1440