ايران يك موزه بدون سقف است

تهران - ايرنا - معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور با بيان اينكه كشور ايران يك موزه بدون سقف است، تصريح كرد: براي اينكه گردشگري به موتور محركه و محور توسعه شهرها و روستاها تبديل شود بايد از قالب هاي سنتي خارج و با كمك صاحبان ايده هاي خلاقانه كارها را پيش برد.

به گزارش روز جمعه گروه سياسي ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، مهدي جمالي نژاد در حاشيه بازديد از دوازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران، اظهار كرد: بسياري از شهرها و روستاها و سكونتگاههاي ما داراي جاذبه‌هاي طبيعي منحصربفردي براي جذب گردشگر و به تبع آن توليد درآمد هستند ولي هنوز نتوانسته ايم بسياري از اين جاذبه ها را احصاء و به درستي به هموطنان داخل كشور و گردشگران خارجي معرفي نماييم، بنابراين اين حوزه نيازمند برنامه ريزي براي اطلاع رساني همه جانبه است.
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور برنامه ريزي اصولي براي معرفي شهرها و روستاهاي داراي جاذبه هاي گردشگري در قالب همكاري و هم افزايي تمامي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي، بخش خصوصي، رسانه ها و شهرداري ها و دهياري ها امكان پذير خواهد شد و ما در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور آماده همه گونه همكاري در زمينه توسعه گردشگري هستيم.
جمالي نژاد همچنين با اشاره به برخي فعاليتهاي صورت گرفته در سالهاي اخير در حوزه گردشگري از جملهاستفاده از فضاي مجازي براي اطلاع رساني، توجه بيشتر به بوم گردي، جدي گرفتن جايگاه شهرها و روستاهاي هدف گردشگري در توليد اشتغال و درآمدزايي گفت: انتظار داريم صاحبان ايده هاي خلاقانه و استارت آپ‌ها بطور جدي تر به حوزه گردشگري شهري و روستايي ورود و با شهرداري ها و دهياري ها همكاري نمايند.
وي همچنين با اشاره به نقش صداوسيما و شبكه هاي استاني آن در توسعه گردشگري گفت: با پيشرفت هاي صورت گرفته طي سال هاي اخير در عرصه فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاع رساني و فضاي مجازي مي توان جاذبه هاي گردشگري مناطق مختلف كشور را به سرعت و به اشكال گوناگون به داخل و خارج كشور معرفي نمود و اين حوزه براي جوانان خلاق و ايده پرداز كشورمان جاي كار بسياري دارد.
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به اينكه توسعه گردشگري در راستاي اقتصاد مقاومتي است و برنامه ريزي صحيح مي تواند باعث توسعه بسياري از مناطق كمتر توسعه يافته كشور شود، گفت: شهرداريها و دهياريها با تقويت زيرساختهاي گردشگري علاوه بر كسب درآمد پايدار مي توانند به رونق فضاي كسب و كار در بخش هاي مختلف شهر و روستا هم كمك نمايند.
وي، گردشگري را به عنوان يكي از مهمترين محورهاي ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها و دهياريها برشمرد و گفت: ‌انتظار ما اينست كه شهرداري ها و دهياري هاي مناطق داراي جاذبه هاي گردشگري و طبيعي با توجه به ظرفيتهاي مناطق و تجربياتشان در زمينه پذيرايي از گردشگران و مسافران؛ درموضوع ايجاد درآمد پايدار و ارايه محصولات بومي و صنايع دستي، نمونه باشند تا سايرين هم از تجربيات آنها بهره بگيرند.
جمالي نژاد افزود: مناطق زيادي در كشور داراي ظرفيتهاي مناسبي براي توسعه گردشگري، بوم گردي و كويرگردي هستند كه سرمايه خوبي براي تامين درآمدهاي شهرداري ها و دهياري هاي اين مناطق محسوب مي شود ولي بايد با برنامه ريزي هاي اصولي و استفاده از مشاركتها و منابع مردمي و جذب سرمايه گذار براي ايجاد و توسعه زيرساختهاي گردشگري خاص اين مناطق اقدام نمود.
وي يادآور شد: انعطافي كه شهرداري ها و دهياري ها با توجه به ساختار غيردولتي خود در خصوص توسعه گردشگري دارند در دستگاه هاي دولتي نيست، لذا مي توان با ايده هاي نو كارهاي بزرگ انجام داد و استارت آپ ها و بخش خصوصي مي توانند شهرداري ها و دهياري ها را در حوزه شناسايي مزيت هاي رقابتي و برنامه ريزي در خصوص جذب سرمايه گذار، ايجاد درآمد پايدار، توليد اشتغال و كارآفريني ياري نمايند.
جمالي نژاد همچنين گفت: طي سالهاي اخير شاهد اقدامات خوبي در حوزه بازگرداندن هويت تاريخي و جذب گردشگر از سوي برخي شهرداري ها با نگاه و رويكرد انسان محور با تاكيد بر پياده محوري و دوچرخه سواري و راه اندازي اتوبوس گردشگري بوديم و در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از اين نگاه ارزشمند شهرداري ها حمايت و پشتيباني مي كنيم.
‌سيام**9402** 1200