نبود امكانات درمانی معلولیت زنان را در بارداری تشدید می كند

تهران - ایرنا - نماینده جامعه معلولان گفت: امكانات درمانی و بهداشتی و امكانات فیزیوتراپی برای زنان معلول هنگام بارداری آنان فراهم نیست و این مسائل موجب شده تا بارداری، معلولیت این زنان را تشدید كند.

محبوبه نجومیان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: زنان دارای معلولیت همچنین با نبود آموزش های لازم حین بارداری روبه رو هستند؛ آموزش هایی كه این زنان را راهنمایی كند كه چه مسائلی را رعایت كنند تا هنگام بارداری با تشدید معلولیت مواجه نشوند.
وی در ادامه از نبود تخت ویژه زنان باردار دارای معلولیت در بیمارستان ها انتقاد كرد و گفت: نبود اینگونه تخت ها، مشكلات متعددی را برای این دسته از زنان به وجود آورده است و همین مساله نیز می تواند در تشدید معلولیت آنها موثر باشد.
نجومیان اضافه كرد: نبود امكانات علاوه بر تشدید معلولیت، بر زندگی خانوادگی زنان معلول نیز تاثیر می گذارد؛ شاهدیم كه گاهی همسر این زنان به دلیل تشدید معلولیت همسرشان بعد از پایان بارداری، او را ترك كرده اند.
وی كه عضو كمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت نیز هست، گفت: زنان دارای معلولیت پس از بارداری و زایمان و تشدید معلولیت برای مراقبت از فرزند خود نیازمند حمایت و كمك هایی می شوند و بزرگ كردن فرزند به تنهایی (پس از ترك شدن از سوی همسر) برای آنان سخت است.
نجومیان افزود: برخی زنان دارای معلولیت كه بعد از زایمان، دچار تشدید معلولیت شده و همسرشان نیز آنها را ترك كرده اند، قادر به پیدا كردن پرستار مورد اطمینان و نیز تامین هزینه ها نیستند و گاهی از همسایه های دیگر طبقات آپارتمان برای انجام امور فرزندشان، كمك می گیرند.
وی ادامه داد: جامعه به فكر مسائل مربوط به بارداری و فرزندپروری زنان دارای معلولیت نیست و گاهی مشاهده می شود كه حتی به این زنان گفته می شود بهتر است فرزند نیاورند.
فعال حقوق معلولان و نماینده جامعه معلولان گفت: زنان دارای معلولیت هنگام رشد فرزندان نیز با مشكلات متعددی روبه رو هستند؛ به طور مثال هنگامی كه فرزندان خود را پارك می برند، نمی توانند دنبال كودك بدوند و از او مراقبت كنند. زنان دارای معلولیت هنگام بیماری فرزند خود نیز دچار سختی های زیادی می شوند.
وی از مسئولان، نهادهای مدنی و خیریه ها و جامعه خواست نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه زنان معلول احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایرنا، در حال حاضر یك میلیون و 560 هزار معلول در سامانه بهزیستی ثبت شده اند كه 35 درصد آنان زن و 65 درصد آنان مرد هستند.
اجتمام**9185*1834