مركز بازديد و پاسگاه محيط باني بندر آستارا افتتاح شد

آستارا - ايرنا - مركز بازديد كنندگان (اكوپارك) و پاسگاه محيط باني پناهگاه حيات وحش بخش لوندويل آستارا در منتهي اليه غرب استان گيلان، با حضور معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان محيط زيست كشور روز جمعه در آئين افتتاح اين طرح ها گفت: چهارمين اكو پارك كشور در شهرستان آستارا قرار دارد و پيوند مردم با محيط زيست و آشنايي بيشتر با طبيعت، از هدف هاي اين طرح هاست.
عيسي كلانتري افزود: بزرگترين اكوپارك كشور در بندر خمير استان هرمزگان قرار دارد و اكوپارك ها در هر منطقه با توجه به وضعيت جغرافيايي، اقليم و آب هوا ساخته مي شوند.
وي بيان كرد: طرفداران غيرايراني طبيعت نيز از برخي اكوپارك ها بازديد مي كنند و با ورود بخش خصوصي مي توان در راستاي توسعه آنها گام برداشت و حفاظت كامل از محيط زيست، مشاركت همگاني را مي طلبد.
قربانعلي محمدپور مدير كل حفاظت محيط زيست استان گيلان هم در اين آئين گفت: براي ساخت پنجمين ساختمان اكوپارك شهرستان آستارا به وسعت 320 متر مربع، بالغ بر چهار ميليارد و 600 ميليون ريال و براي احداث پاسگاه محيط باني اين شهرستان به وسعت 80 متر مربع، يك ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه شده است.
بندر مرزي آستارا با 91 هزار نفر جمعيت و تنوع زيست محيطي قابل توجه در بخش هاي مركزي و لوندويل، در غرب استان گيلان و همسايگي جمهوري آذربايجان قرار دارد و در پناهگاه حيات وحش اين شهرستان با بيش از يك هزار هكتار وسعت، چند راس مرال نگهداري مي شود.
7105 / 7124/2007