يك واحد توليد كاشي با حضور وزير صمت در يزد راه اندازي شد

يزد - ايرنا - واحد توليد كاشي آبان ايساتيس، روز پنجشنبه طي مراسمي با حضور وزير صنعت ، معدن و تجارت در شهرستان يزد به بهره برداري رسيد.

به گزارش ايرنا ، اين كارخانه با ظرفيت 2 ميليون مترمربع توليد كاشي از خاك آماده و با مجموع 60 هزار مترمربع مساحت و 45 هزار مترمربع زيربنا در ناحيه صنعتي وليعصر زارچ افتتاح شد.
واحد ياد شده با سرمايه گذاري 800 ميليارد ريال (300ميليون سرمايه گذار ريالي و چهار ميليون يورو سرمايه گذاري ارزي) براي 100 نفر اشتغال ايجاد كرده است.
وزير صمت در سفري يك روزه به منظور بهره برداري از چند طرح توليدي و صنعتي و شركت در شوراي برنامه ريزي و توسعه يزد به اين استان سفر كرده است.
صبح امروز نيز با حضور وزير صمت ، طرح توسعه كاغذكار كسري به بهره برداري رسيد و مركز كسب و كار يزد در شهرك صنعتي نيز آغاز بكار كرد.
رحماني همچنين با سفر به شهرستان بافق از طرح توليد گندله پنج ميليون تني سنگ آهن مركزي بافق در سه چاهون بازديد كرد.
1968/ 6197