تفاهمنامه تامين ارزي سه طرح اقتصادي در استان مركزي امضا شد

اراك - ايرنا - مديركل امور اقتصادي و دارايي و استان مركزي گفت: تفاهمنامه تامين ارزي سه طرح بزرگ در حوزه هاي مختلف اقتصادي و صنعتي در اين استان منعقد شد.

«حسن ميرزاخاني» روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: طرح ايجاد مركز تجاري، اداري و تفريحي (سيتي سنتر اراك) به مساحت 20 هكتار و برآورد سرمايه 30 ميليون يورو از محل تامين مالي خارجي با واسطه ايراني انجام مي شود.
وي ادامه داد: آغاز عمليات اجرايي نيروگاه خورشيدي ساوه به ظرفيت 500 مگاوات از ديگر طرح هايي است كه اعتبار مورد نياز آن با تامين مالي خارجي انجام مي شود و با بهره برداري از آن بزرگترين نيروگاه خورشيدي كشور در استان مركزي راه اندازي خواهد شد.
مديركل امور اقتصادي و دارايي و استان مركزي خاطر نشان كرد: اجراي عمليات اجرايي كنار گذر شمالي اراك نيز توسط جهاد نصر با همكاري پيمانكاران ايراني و تامين مالي خارجي انجام مي شود.
ميرزاخاني گفت: با اين تفاهمنامه ها عمليات اجرايي طرح هاي مذكور تا پايان سال جاري در استان كليد مي خورد.
وي ادامه داد: صاحبان طرح هاي بزرگ استان مركزي مي توانند براي بهره مندي از تامين مالي خارجي براي اجراي طرح ها و كسب اطلاعات بيشتر به مركز خدمات سرمايه گذاري استان مراجعه كنند.
استان مركزي با مساحت 29 هزار و 127 كيلومترمربع، هشت و يك دهم درصد از مساحت كل كشور را در برگرفته است.
اين استان از شمال به استان‌هاي تهران و قزوين، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استان هاي قم و اصفهان محدود است.
بر اساس سرشماري سال گذشته يك ميليون و 429 هزار و 475 نفر جمعيت دارد.
اين استان با موقعيت­هاي ممتاز جغرافيايي، نيروي انساني متخصص، قرار گرفتن در مسير ارتباطي شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژي (نفت، گاز و برق)، استقرار مراكز صنعتي و دانشگاهي، مفاخر برجسته و مذهبي و علمي، اراضي مستعد كشاورزي و مراتع، ذخاير معدني، نزديكي به قطب­هاي صنعتي و بازار مصرف از توانمندي­هاي اقتصادي مناسب براي سرمايه گذاري برخوردار باشد.
اصالت تاريخي، وسعت منابع مادي، انساني و توانمندي‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مركزي از ابتداي فرآيند جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور (از تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه‌‌هاي خارجي 1334) همواره يكي از مقاصد جذب سرمايه‌گذاران خارجي باشد.
1955/6013/