شوري رود جره كهمره سرخي شيراز از گنبد نمكي و توسعه باغ است

شيراز - ايرنا- مدير عامل شركت آب منطقه اي استان فارس اعلام كرد : علل افزايش شوري آب رودخانه جره در منطقه كهمره شرخي شيراز افزايش بي رويه احداث باغ بر روي گنبد نمكي رمقان و آبياري باغ ها به صورت غرقابي وعبور پساب مربوط از لايه هاي گنبد نمكي است.

به گزارش ايرنا ، روابط عمومي آب منطقه اي فارس پنجشنبه به نقل از حميدرضا دهقاني اعلام كرد: بر اساس نتايج حاصل ازبررسي ها و مطالعات ، منشاء شوري آب رودخانه جره وجود گنبد نمكي رمقان در منطقه است كه در طولي حدود ٦ كيلومتر با رودخانه در تماس است و احداث باغ و آبياري غرقابي بر شوري آب رودخانه افزوده است.
رئيس هيات مديره شركت آب منطقه اي فارس در جريان بازديد اخير بهرام پارسايي نمايده شيراز در مجلس شوراي اسلامي از طرح شيرين سازي آب اين رودخانه اعلام كرد: طي 10 سال اخير بر شوري آب رودخانه افزوده شده است.
دهقاني اضافه كرد: ظاهر شدن آب شور از چشمه اي در حاشيه ساحل سمت چپ رودخانه و تداخل با آب رودخانه، تداخل آب شيرين رودخانه به صورت زيرسطحي و برخورد با لايه هاي نمكي گنبد، منجر به افزايش شوري آب رودخانه مي شود، همچنين خشكسالي هاي چند سال اخير نيز بر شدت آن افزوده است .
وي درباره كليات پروژه كنترل شوري آب رودخانه گفت: با توجه به تامين اعتبار سال ١٣٩٥ شركت آب منطقه اي نسبت به انجام مطالعات اوليه و برداشت داده ها و اندازه گيري هاي مربوط اقدام كرده ، دراين رابطه انجام مطالعات و حفاريهاي ژئوتكنيك شامل ١٢ گمانه با عمقه اي ٢٠ تا ٦٥ متري در بستر و حريم رودخانه انجام شده و آزمايش هاي مورد نياز و تهيه طرح اضطراري در قالب فاز اول عمليات اجرايي شروع شده است.
مدير عامل آب منطقه اي فارس اضافه كرد: كارگاه اين پروژه از خرداد ماه سال جاري با انتخاب پيمانكار فعال شده و پيشرفت فيزيكي فاز اول طرح حدود ٥٠ درصد است.
محسن فرصت كار مدير مشاركت هاي مردمي و طرح هاي زودبازده شركت آب منطقه اي فارس نيز در جريان اين بازديد راهكارهاي حل مشكل شوري آب رودخانه جره را بيان كرد و گفت: بايد آب شور ورودي به بستر رودخانه جمع آوري شود، براي جلوگيري از تماس زير سطحي آب شيرين با گنبد نمكي نياز به اصلاح مسير و احداث سازه هاي مهار سيلاب است، آب شور جمع آوري شده نيز مي بايست به پايين دست منتقل و از بستر رودخانه خارج شود.
وي گفت: عمليات اجرايي فاز اول اين طرح با استفاده از اعتبارات استاني در حال انجام است و به علت هزينه زياد فازهاي دوم و سوم لازم است براي تامين اعتبار مورد نياز از محل اعتبارات ملي موضوع پي گيري شود.
فرصت كار اضافه كرد: پس از انجام مطالعات تكميلي و برداشت و اندازه گيري داده هاي مورد نياز نسبت به ارائه طرح فازهاي دوم و سوم اقدام مي شود.
بهرام پارسايي نمايده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن اشاره به ضرورت تسريع در انجام فاز يك تا قبل از شروع فصل آبياري آتي، بر به حق بودن خواسته ها و مطالبات مردم و اهالي منطقه و اجراي فازهاي بعدي تاكيد كرد.
مردم روستاي بگدانه در پايين دست رودخانه جره از جمله مناطقي است كه آسيب فراوان از شوري آب رودخانه جره ديده اند ، كاهش محصولات باغي و آسيب ديدن كشاورزي منطقه و افزايش مهاجرت هاي ناخواسته و همچنين ايجاد مشاغل كاذب از جمله پيامدهاي اين رخداد در روستاي بگدانه است.
اين روستا كه در سالهايي نه چندان دور مركز توليد انار در منطقه كهمره سرخي شيراز بود اكنون با مشكل تامين آب مواجه شده و اغلب ساكنان آن به مهاجرت هاي ناخواسته روي آورده اند.
منطقه كهمره سرخي در فاصله 35 كيلومتري جنوب غرب شيراز دراستان فارس قرار دارد.
6113 /1876

سرخط اخبار استان‌ها