ارزش صادرات 10 ماهه پتروشیمی به 9.7 میلیارد دلار رسید

تهران- ایرنا- میزان صادرات محصولات پتروشیمی از ابتدای امسال تا پایان دی ماه به بیش از 17 میلیون تن به ارزش بیش از 9 میلیارد و 739 میلیون دلار رسید.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اطلاع رسانی شركت ملی صنایع پتروشیمی، تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان دی ماه امسال در مجموع به 44.8 میلیون تن رسید.
مجموع تولید صنعت پتروشیمی در دی ماه حدود 4.3 میلیون تن بوده است.
همچنین مجتمع های پتروشیمی در دی ماه بیش از یك میلیون و 528 هزار تن محصول به ارزش بیش از 792 میلیون دلار را صادر كردند. مجتمع های پتروشیمی در آذرماه امسال بیش از یك میلیون و 466 هزار تن محصول به ارزش بیش از 714 میلیون دلار را صادر كرده بودند.
به گزارش ایرنا، ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی با راه اندازی طرح های جدید اكنون به 64 میلیون تن در سال رسیده است.
مجموع ارزش پارسال محصولات پتروشیمی تولیدی در كشور 17 میلیارد و 100 میلیون دلار بود كه حدود 12 میلیارد دلار مربوط به صادرات می شد.
ارزش محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازارهای داخلی نیز پنج میلیارد دلار بود.
اقتصام**2022 ** 2023