افزايش ضريب اشتغال در آستارا بيش از ميانگين كشوري است

آستارا - ايرنا - رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا گفت: بيش از نيمي از 500 اشتغال هدفگذاري شده در جواز تاسيس 63 واحد صنعتي محقق شده و روند افزايش ضريب اشتغال در حوزه كاري اين اداره در اين شهرستان، بالاتر از ميانگين كشوري است.

به گزارش خبرنگار ايرنا محسن آهني روز سه شنبه در بازديد از واحدهاي صنعتي آستارا افزود: هنوز 24 واحد صنعتي داراي مجوز تاسيس به بهره برداري نرسيده و با آغاز به كار آنها، بر ظرفيت هاي اشتغال افزوده خواهد شد.
وي ادامه داد: اعتبار امسال براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي و رونق چرخه توليد، 295 ميليارد ريال است و در اختصاص اعتبار به شهرستان ها، شاخص هاي جمعيت و تعداد واحدهاي فعال لحاظ مي شود.
وي اظهار كرد: بانك ها به هر متقاضي، تا سقف 50 ميليارد ريال تسهيلات سرمايه در گردش با دوره بازپرداخت دوساله اعطا مي كنند.
آهني بيان كرد: تامين فرصت هاي شغلي از مطالبات مردم و هدف هاي دولت است و به منظور جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي و فعال سازي صنايع راكد و نيمه تمام، مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد بايد اجرا شود.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در غرب استان گيلان و همسايگي جمهوري آذربايجان، از مبادي مهم صادرات و واردات كشور است.
7105 / 7124/2007