پذيرش روزانه 450 كاميون در مرز تركيه مورد توافق قرار گرفت

اروميه - ايرنا - مسوولان گمركات «بازرگان» در شمال غربي ايران و «گوربلاغ» تركيه جهت پذيرش حداقل450 دستگاه كاميون به صورت روزانه توافق كردند تا از بروز صف هاي طولاني كاميون ها در 2 سوي مرز جلوگيري شود.

به گزارش ايرنا سرپرست اداره كل گمرك بازرگان روز سه شنبه در حاشيه اين توافق و در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: با توجه به افزايش تردد كاميون ها بين ايران و تركيه و بروز صف هاي طولاني طي روزهاي اخير، درخواست ملاقات اضطراري به مقامات گمرك گوربلاغ ارسال و اين جلسه بر همين اساس برگزار شد.
«صادق نامدار» با اعلام اينكه مديركل گمرك گوربلاغ، فرماندار «دوغوبايزيد» و جمعي از مسوولان اين شهر نزديك به مرز ايران در اين جلسه حضور داشتند، اظهار داشت: در اين جلسه علاوه بر توافق براي پذيرش حداقل 450 دستگاه كاميون به صورت روزانه، جلوگيري از بدرفتاري با مسافران نيز مورد تاكيد طرفين قرار گرفت.
وي بيان كرد: «ظفر انگين» فرماندار «دوغوبايزيد» تركيه در اين جلسه به برخي اقدامات براي جلوگيري از توقف ناخواسته كاميون ها در گمرك گوربلاغ تركيه اشاره كرد و براي رفع مشكل تردد كاميون ها قول مساعد داد.
وي اضافه كرد: تردد آسان مسافران نوروزي از مرز بازرگان - گوربلاغ و تردد روان خودروهاي سواري از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه بود.
وي اضافه كرد: در پايان اين ملاقات مرزي تفاهم نامه اي در پنج بند براي حل و فصل مشكلات به امضا فرمانده گروهان مرزي بازرگان و قائم مقام «دوغوبايزيد» تركيه رسيد.
به گزارش ايرنا «اسكن» و «هانگار» تريلرهاي خروجي از مرز بازرگان طي روزهاي اخير در گمرك «گوربلاغ» تركيه به كندي انجام شده و صف هاي طولاني در خاك كشورمان را موجب شده بود.
آذربايجان غربي داراي پنج پايانه مرزي شامل بازرگان ماكو، رازي خوي و سرو اروميه در مرز تركيه، صنم بلاغي پلدشت در مرز نخجوان و تمرچين پيرانشهر در مرز عراق است و حدود يك چهارم از كل پايانه هاي مرزي كشور در اين استان قرار دارد.
گمرك بازرگان يكي از مبادي سه گانه تجارت مرزي ايران و تركيه به شمار مي رود كه به صورت شبانه روزي در شمال آذربايجان غربي فعال است.
7132/3072