۲۳ بهمن ۱۳۹۷،‏ ۱۴:۵۴
کد خبر: 83206829
۰ نفر
نیمی از اصفهان با خشكسالی شدید مواجه است

اصفهان- ایرنا- مدیركل هواشناسی اصفهان گفت: بر اساس شاخص های بلند مدت اكنون 53.4 درصد مساحت این استان درگیر خشكسالی شدید است.

حمیدرضا خورشیدی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینكه 98.1 درصد مساحت استان درگیر خشكسالی هیدرولوژیك(آب شناسی) است، افزود: بر اساس این شاخص ها 5.5 درصد مساحت استان درگیر خشكسالی خفیف، 33.2 درصد خشكسالی متوسط و 6 درصد خشكسالی بسیار شدید است.
وی اضافه كرد: خشكسالی شدید در شهرستان های خور و بیابانك، نایین، آران و بیدگل، كاشان، شاهین شهر و میمه، گلپایگان، نجف آباد، سمیرم، اصفهان، مباركه، لنجان، دهاقان، شهرضا، فلاورجان، خمینی شهر و بخش های محدودی از اردستان، نطنز، تیران و كرون و فریدونشهر قابل مشاهده است.
مدیركل هواشناسی استان اصفهان تصریح كرد : بخش هایی از شهرستان های شهرضا، سمیرم، كاشان، شاهین شهر و میمه و اصفهان تا پایان دی ماه درگیر خشكسالی بسیار شدید بوده اند.
وی تصریح كرد : تحلیل شاخص استاندارد بارش، تبخیر و تعرق در دوره 10 ساله تا پایان دی امسال بیانگر آن است كه درجات خفیف تا بسیار شدید خشكسالی درازمدت استان را فرا گرفته است.
مدیركل هواشناسی اصفهان تصریح كرد : تمامی مساحت شهرستانهای استان دچار خشكسالی دراز مدت با درجات مختلف است و تنها بخش كوچكی از غرب استان در شرایط نرمال به سر می برد.
خورشیدی ادامه داد : با توجه به پراكنش جمعیت در مناطق مختلف استان و شاخص استاندارد بارش، تبخیر و تعرق، 97.4 درصد جمعیت این استان تحت تاثیر خشكسالی درازمدت هستند.
به گفته وی میانگین وزنی بارش تا آخر دی ماه 1397 در استان برابر 79.9 میلی متر است كه نسبت به مدت مشابه در بلندمدت 26 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 634.2 درصد افزایش داشته است.
خورشیدی بیان كرد : استان اصفهان تا آخر دی امسال حدود 51 درصد از بارش یك سال زراعی كامل در بلندمدت را دریافت كرده است.
وی خاطرنشان كرد: میزان بارش در ایستگاه كوهرنگ به عنوان سرچشمه زاینده رود در این بازه زمانی برابر با 974.7 میلی متر است كه 60درصد از میانگین بلندمدت خود بیشتر است.
مدیركل هواشناسی استان اصفهان اضافه كرد : میانگین دمای استان در دی 97 برابر 4.2 درجه سانتیگراد بود كه در مقایسه با بلندمدت آن 1.6 درجه سانتیگراد گرم تر اما نسبت به سال 96 در همین بازه زمانی، 1.4 درجه سانتیگراد سردتر شده است.
وی تصریح كرد: به طوركلی بر مبنای شاخص بیان شده در دوره 10 ساله، همانند گذشته شرایط خشكسالی درازمدت (هیدرولوژیك) در استان حكمفرما بود و باید مدیریت منابع آبی در بخش های مختلف كشاورزی، صنعت، خدمات و مصارف كشاورزی همچنان مورد توجه قرار گیرد.
مدیركل هواشناسی استان اصفهان اظهارداشت: شاخص های بلندمدت خشكسالی هواشناسی، به منزله انعكاسی كلی از شرایط ذخیره آبی مناطق مختلف در نظر گرفته شود.
خورشیدی همچنین با اشاره به وضعیت حوضه ی آبریز گاوخونی گفت : تحلیل شاخص خشكسالی حاكی از آن است كه بطور تقریبی تمامی مساحت حوضه آبریز گاوخونی دچار خشكسالی بلندمدت خفیف تا بسیار شدید است.
وی با بیان این كه در مجموع 97 درصد مساحت گاوخونی از لحاظ پراكنش مكانی، درگیر خشكسالی درازمدت است، افزود: در این حوضه 12 درصد خشكسالی خفیف، 34 درصد خشكسالی متوسط، 41 درصد خشكسالی شدید و 9 درصد با خشكسالی بسیار شدید مواجه است.
مدیركل هواشناسی استان اصفهان اظهارداشت: برغم بارش های مناسب پاییز در اغلب نقاط حوضه آبریز گاوخونی، همچنان با كمبود در بخش منابع آب مواجه هستیم كه ناشی از خشكسالی انباشته 10 سال گذشته است.
وی با اشاره به خشكسالی میان مدت گفت: بررسی نقشه های خشكسالی یك ساله منتهی به پایان دی 97 ، بیانگر تداوم شرایط خشكسالی خفیف تا بسیار شدید در مناطق گسترده ای از استان است به نحوی كه شهرستان های واقع در شرق، شمال، مركز،جنوب شرق استان دچار درجات مختلف خشكسالی هستند.
خورشیدی گفت: شرایط نرمال در شهرستان های واقع در غرب و شمال غرب استان و بخش های جنوبی شهرستان سمیرم وجود دارد و شرایط خشكسالی كشاورزی همچنان در شرق، شمال شرق، مركز و جنوب شرق استان حكمفرماست.
وی افزود : بارش هایی در حد نرمال و بیش از نرمال در سال زراعی جاری در بیشتر شهرستان های استان رخ داد اما همچنان بخش هایی از شهرستان خور و بیابانك و اردستان درگیر خشكسالی خفیف است و بخش هایی از نایین و اصفهان درگیر خشكسالی متوسط و خفیف هستند و سایر شهرستانهای استان در شرایط نرمال و ترسالی كوتاه مدت قرار دارند.
مدیركل هواشناسی استان اصفهان گفت: به واسطه بارش های سال زراعی جاری در تمامی پهنه شهرستان های فریدونشهر، فریدن، گلپایگان، چادگان، خوانسار و بویین میاندشت ترسالی ضعیف دیده می شود و بخش هایی از شهرستان گلپایگان، چادگان و تیران و كرون نیز ترسالی متوسط كوتاه مدت دارند.
7150/6026/