دانشگاه پيام نور سه مقام جهاني و آسيايي در ورزش كسب كرد

گناوه- ايرنا- مديركل تربيت بدني دانشگاه پيام نور گفت: اين دانشگاه براي نخستين بار در تاريخ ورزش دانشجويي كشور سه مقام جهاني و آسيايي در رشته هاي واليبال، سطرنج و بسكتبال شد.

به گزارش ايرنا، مهدي نصيرزاده روز سه‌شنبه در بازديد از دانشگاه پيام نور گناوه افزود: اين موفقيت ها شامل مقام قهرماني در يونيور ساد واليبال دانشجويان جهان، رتبه سوم شطرنج دانشجويان جهان و قهرماني بسكتبال پسران آسياست.
وي اظهارداشت: دانشگاه پيام نور با ايجاد زمينه هاي لازم بايد پيشگام ورزش‌هاي همگاني در كشور شود.
نصيرزاده بيان كرد: اين دانشگاه در صورت آمادگي شهرستان گناوه مجوز ميزباني مسابقات ورزشي را به دانشگاه پيام نور اين شهرستان واگذار مي كند.
وي بيان كرد: دانشگاه پيام نور براي تكميل طرح هاي عمراني از همكاري و مشاركت بخش خصوصي استقبال خواهد كرد.
فرماندار گناوه گفت: پيام نور يكي از دانشگاه‌هاي موفق در زمينه علمي است و بايد استعدادهاي ورزشي نيز در اين مركز شناسايي وشكوفا شوند.
سيدعلي پاك نژاد افزود: دانشگاه پيام نور اين شهرستان داراي ظرفيت و قابليت هاي خوبي است كه مي تواند به عنوان يك قطب دانشگاهي و حتي بين المللي در شمال استان بوشهر مطرح شود.
وي بيان كرد: فرمانداري گناوه آماده هرگونه همكاري با دانشگاه پيام نور است.
رئيس دانشگاه پيام نور گناوه گفت: اين دانشگاه به عنوان اولين مركز آموزش عالي شهرستان در بيست سال فعاليت خود، جواناني مستعد در حوزه هاي علمي و فرهنگي پرورش و تحويل جامعه داده است.
مجيد قرباني افزود: دانشگاه پيام نور گناوه در زمان حاضر با ۲۰ رشته كارشناسي و يك رشته ارشد داراي ۸۰۰ نفر دانشجو است.
وي گفت: پيام نور بلحاظ داعيه داري كيفيت آموزشي مي تواند در زمينه توسعه علمي اين شهرستان گام هاي خوبي بردارد.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر داراي 3 مركز علمي است.
6043/6164