تولید شمش آلومینیوم در 10 ماه از مرز 267 هزار تن گذشت

تهران- ایرنا- بررسی عملكرد 10 ماهه سه واحد بزرگ تولیدی شمش آلومینیوم كشور نشان می دهد، مجموع تولید آنها در این مدت به بیش از 267 هزار تن رسیده كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد پنج درصدی دارد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا بر پایه جداول آماری كارخانه های ایرالكو(اراك) و هرمزال و المهدی (بندرعباس) تولید شمش دیماه آنها در مجموع افزون بر 18 هزار تن شد كه در مقایسه با دیماه 96 رشد 38 درصدی دارد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) آمار تولید شمش آلومینیوم (خالص) را در سه واحد تولیدی ایرالكو، المهدی و هرمزال در 9 ماهه امسال 228 هزار و 314 تن اعلام كرد كه بیش از 48 درصد آن سهم ایرالكوست.
بررسی ها بیانگر آن است كه رشد میانگین سالیانه مصرف آلومینیوم در جهان 6 درصد و رشد سالیانه مصرف آلومینیوم در ایران 12 درصد برآورد است.
برپایه آمار تجارت خارجی، بخش معدن و صنایع معدنی ایران در 9 ماهه امسال، صادرات زنجیره آلومینیوم و محصولات آن به وزن 75 هزار و 455 تن و ارزش آن 145 میلیون و 700 هزار دلار بود كه از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه پارسال به ترتیب 47 و 43 درصد كاهش نشان می دهد.
انتظار می رود میزان تولید آلومینیوم ایران در پایان امسال به سطح 385 هزار تن افزایش یابد در حالی كه پارسال 337 هزار تن ثبت شد.
پیشتر ایمیدرو اعلام كرده بود كه میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرح های توسعه زنجیره آلومینیوم 11 میلیارد دلار است كه 21.5 درصد از كل سرمایه گذاری مورد نیاز بخش معدن وصنایع معدنی را تا افق 1404 دربرمی گیرد.
همچنین تولید پودر آلومینا در دیماه اسمال به بیش از 20 هزار و 700 تن رسید كه نسبت به ماه مشابه در سال 96 یك درصد افزایش داشت؛ عملكرد 10 ماهه امسال نیز در زمینه پودر آلومینا دستیابی به بیش از 195 هزار و 900 تن را بدنبال داشت كه در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد سه درصدی را ثبت كرد.
روند تولید آلومینا از سال 1381 (آغاز تولید آلومینا در ایران) تا پارسال نشان می دهد تولید این محصول از 102 هزار تن در آغاز به 240 هزار تن در سال 96 افزایش یافت كه رشد بیش از 2 برابری تولید این ماده معدنی را نشان می دهد.
همچنین طرح تولید پودر آلومینا با ظرفیت اولیه 800 هزار تن برای تامین حداقل نیاز راهبردی صنعت آلومینیوم كشور به این ماده معدنی تعریف شده كه سرمایه گذاری لازم برای آن 650 میلیون یورو برآورد و بوكسیت مورد نیاز طرح نیز از طریق واردات تامین می شود.
پیش بینی شده كه تا پایان امسال میزان تولید پودر آلومینا در واحد جاجرم (خراسان شمالی) به 245 هزار تن برسد كه در 10 ماهه امسال بیش از 80 درصد برنامه مورد انتظار تحقق یافته است.
اقتصام**1559 ** 2023