فاز اول سيستم ثبت اطلاعات پيوند اعضا از 10 اسفند اجرا مي شود

تهران- ايرنا- رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي خاص وزارت بهداشت گفت: مهمترين برنامه وزارت بهداشت در حوزه پيوند اعضا، راه اندازي سيستم ثبت اطلاعات پيوند اعضا است كه فاز اول آن از 10 اسفند در سراسر كشور اجرايي مي شود.

مهدي شادنوش روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ايرنا درباره سيستم ثبت اطلاعات پيوند اعضا افزود: گام هاي مهمي در حوزه پيوند اعضا در كشور برداشته شده و در حال حاضر نيازمند اين هستيم كه كيفيت سياست گزاري و مديريت را در اين زمينه ارتقا بدهيم.
وي ادامه داد: يكي از كارهايي كه در اين مسير كمك بسياري به ما مي كند، راه اندازي سيستم ثبت اطلاعات پيوند اعضا است. به كمك اين سيستم مي توان اطلاعات اهداي عضو را ثبت، تحليل و هدايت كرد.

* اجراي فاز دوم در ارديبهشت 98
رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي خاص وزارت بهداشت بيان كرد: براي اجراي اين كار، مسئولان اين امر را دعوت كرديم و طي چند روز آموزش هاي لازم را به آنها ارائه كرديم. بعد از آغاز فاز اول در دهم اسفند امسال، فاز دوم سيستم را در ارديبهشت سال 98 آغاز مي كنيم و به اين ترتيب سيستم تخصيص اهداي عضو به سمت اتوماسيون شدن مي رود. يعني همه ليست انتظار در حوزه پيوند اعضا در اين سامانه ثبت و امتيازبندي مي شوند و اگر اتفاق ناگواري براي هر فرد بيفتد و شرايط اهداي عضو داشته باشد، اطلاعات در سامانه وارد شده و بر اساس امتيازبندي، 10 نفر اولي كه مي توانند عضو را دريافت كنند معرفي مي شود.

* شيوه امتيازبندي در سيستم ثبت اطلاعات پيوند
شادنوش درباره نحوه امتيازبندي نيز اظهار داشت: نحوه اين امتيازبندي در كميته هاي تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مواردي مانند گروه خوني، هماهنگي و تطبيق ساختاري نوع HLA، سن و سال بيمار، ميزان نياز به عضو، مدت زماني كه در نوبت قرار داشته از جمله مواردي است كه بر اساس آن امتيازبندي انجام مي شود.

*طرح ترابري عضو پيوندي
وي درباره ترابري عضو پيوندي نيز گفت: براي انتقال عضو پيوندي از يك شهرستان به شهرستان ديگر، بايد پروتكل دقيقي براي انجام اين كار وجود داشته باشد. به طور مثال براي پيوند قلب از فرد اهداكننده تا فرد گيرنده قلب، فقط 4 ساعت وقت داريم و براي اين كار نيازمند نقشه راه كامل و جامعي در كل كشور براي انجام اين كار هستيم.
رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي خاص وزارت بهداشت بيان كرد: براي انجام اين كار، نيازمند هماهنگي هايي با شبكه هوايي، پليس راهور و ساير بخش ها هستيم. در حال حاضر كارهاي مطالعاتي آن انجام و طرح آن نوشته شده است و اميدواريم اين كار حداقل تا يك سال آينده عملياتي شود.
اجتمام *9482 * 3063