خراسان شمالي رتبه دوم عموميت ازدواج كشور را دارد

بجنورد- ايرنا- مديركل ثبت احوال خراسان شمالي گفت: شاخص عموميت ازدواج در اين استان 98.2 درصد است كه رتبه دوم كشوري را بعد از يزد، از نظر شمار متاهلان دارد.

به گزارش ايرنا؛ عموميت ازدواج، نشانگر ميزان رواج ازدواج است و از شاخص هاي آن شمار افرادي است كه تا ۵۰‌ سالگي دست‌كم يك‌بار ازدواج كرده‌اند.
علي زاهدي نيا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بر اين اساس كساني كه تا اين سن ازدواج نكرده باشند مجرد قطعي تلقي مي شوند.
وي افزود: بر اساس اين شاخص ميانگين نسبت افراد ازدواج نكرده 45 تا 49 ساله و 50 تا 54 ساله محاسبه و بر اساس آن افرادي كه به 50 سال رسيده و ازدواج نكرده اند مجرد قطعي محسوب مي شوند.
زاهدي نيا گفت: از اين منظر در خراسان شمالي شاخص عموميت ازدواج 98.2 درصد است، يعني 1.8 درصد از كساني كه در اين استان به 50 سالگي رسيده اند، هرگز ازدواج نكرده اند.
مديركل ثبت احوال خراسان شمالي اظهار داشت: در 10 ماهه امسال هفت هزار و 614 فقره ازدواج در استان به ثبت رسيده كه 6 هزار و 461 فقره در نقاط شهري و يكهزار و 153 فقره در نقاط روستايي بوده است.
وي افزود: بيشترين ازدواج در بين مردان با 2 هزار و 960 فقره در 20 تا 24 سالگي و در زنان با 2 هزار و 616 فقره در 15 تا 19 سالگي ثبت شده است.
زاهدي نيا گفت: در اين مدت ميانگين سن ازدواج در مردان 27 سال و هشت ماه و در زنان 22 سال و پنج ماه بوده است.
خراسان شمالي 863 هزار نفر جمعيت دارد.
ط/5132