مشاركت اصفهاني ها در جشن چهل سالگي انقلاب بي نظير بود

اصفهان- ايرنا- سرود ايران اين مرز پرگوهر در هواي دلپذير 22 بهمن در نصف جهان، طنين انداز شد و مردم شهيدپرور و غيور اصفهان جشن چهل سالگي انقلاب اسلامي كشورشان را در ميدان امام (ره) جشن گرفتند.

به گزارش ايرنا، امروز زن و مرد و پير و جوان و كودك آمدند، آمدند تا متحدانه حمايت خود از مام وطن را به رخ معاندان انقلاب اسلامي بكشانند.
اينجا ديار نصف جهان مردم يكي هستند، ايراني، ايراني مسلمان، ايراني مسلمان غيور. كودكان و نوجواناني كه اكنون فرزندان همان كودكان سال هاي انقلاب هستند با چه شور و شعفي دستان پدران و مادرانشان را گرفته و راهي جشن چهل سالگي انقلاب شدند.
دختران نوجوان با چادرهاي مشكي بر سر كه تجلي اسلام ناب محمدي است و مادران با فرزندان خود وارد ميدان امام شدند، مردان با سينه هاي ستبر چنان گام در راه راهپيمايي يكم الله 22 بهمن گذاشتند و فرياد مي زدند ما آماده دفاع از خاك ميهن و جان و ناموس هموطنان و جهاد و شهادتيم.
همه پرچم سه رنگ ايران با آن درخشش الله در ميانه اش را در دست داشتند و عده اي آن را بر صورت هاي خود نقش بسته اند، گويي ايران با پوست و گوشتشان يكي است.
كودك شيرخواره هم آمده است، همان كه آينده كشورش را خواهد ساخت، به همان شكل كه اجدادش پاي كشورشان ايستادند.
پيرمرد خميده از سختي هاي زمانه هم امروز را به شوق انقلاب و چهل سالگي آن پا بر زانو نهاده و يا علي گفته و خرامان خرامان وارد ميدان شد تا فرزندان انقلاب را همراهي كند.
ورزشكاران، دانشجويان، اصناف، روحانيون، جانبازان، توانخواهان، نظاميان، امدادگران، كارمندان، كارگران، همه و همه آمدند.
آري، چهل سال گذشت از آن روزهايي كه مردم به پشتوانه رهبري فرزانه، در برابر باطل ايستادند و خود براي سرنوشت خود تصميم گرفتند.
امروز هم همان ها آمدند، بيشمار ، هم خودشان آمدند و هم فرزندان و نوادگان خود را به همراه آوردند.
امروز دست هاي به هم پيوسته و زنجير شده مردم ايران پيرامون ميهن حلقه شد و در هواي دلپذير 22 بهمن سرود ايران اين مرز پرگوهر در نصف جهان، طنين انداز شده است.
امروز همشهريان اصفهاني ادامه راه شهيدان انقلاب و دوران دفاع مقدس را پيش گرفتند و محكم و استوار به سمت صبح اميد انقلاب قدم برداشتند.
آمدند گفتند پاي عهدمان هستيم، چهل سال كه سهل است، چهل هزار سال هم باشد ما از وطن و انقلاب اسلامي خويش دست نمي كشيم.
خوب كه نظاره مي كني ميبيني همه با عشق آمده اند، عشقي وصف نشدني، لبخند شادي بر لبان هموطنانم را خوب ميبينم كه قلب هايشان چه لطيف و مهربان است.
آنان فارغ از همه مشكلات و دغدغه هاي روزمره، براي حمايت از نظام و كشورشان آمدند.
برخي گردشگران خارجي هم براي سنجش معيار خلوص ملت و ارادت آنها به وطنشان آمده بودند و با حيرت و شگفت زدگي شكوه حماسه ملي را نظاره مي كردند.
امروز جشن شكرانه انقلاب چهل ساله چه شكوهمندانه برگزار شد و ملت ايران از آزموني ديگر سر فراز بيرون آمدند.
7135/6026/