باسیل: لبنان در نشست ورشو شركت نخواهد كرد

بیروت-ایرنا-'جبران باسیل' وزیر امور خارجه لبنان عصر دوشنبه در كنفرانس خبری مشترك با 'محمدجواد ظریف' همتای ایرانی خود تاكید كرد كه كشورش در نشست ورشو شركت نخواهد كرد.

به گزارش ایرنا، باسیل افزود كه لبنان این تصمیم را بر اساس منافع ملی خود گرفته است.
ظریف نیز در این نشست خبری از موضع قاطع لبنان در خصوص نشست ورشو تشكر كرد.
نشست ورشو قرار است در روزهای ۱۳ و ۱۴ فوریه (۲۳ و ۲۴ بهمن ماه) برگزار شود.
این نشست كه با مدیریت آمریكا برگزار می شود قرار است درباره مسائل خاورمیانه برگزار شود.
گفته می شود هدف اصلی آمریكا تبدیل كردن این نشست به فضایی علیه حضور منطقه ای ایران است.
وزیر امور خارجه ایران دیروز یكشنبه برای سفری دو روزه وارد بیروت شد.
مشروح كنفرانس خبری ظریف و باسیل متعاقبا منتشر می شود.
خاورم**۲۰۵۴